Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Národní akreditační školení - webinář (dobrovolnictví, stáže a pracovní místa)

  ikona_212_medaile2.jpg
  Pozvánka na akreditační školení pro organizace, které chtějí získat Quality 
Label
  (Značku kvality) a zapojit se tak do dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst
  Evropského 
sboru solidarity.

 

Cílem grantového programu EU Evropský sbor solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Záměrem školení je přispět ke kvalitě dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst a posílit kompetence pracovníků, kteří jsou či budou do těchto projektů zapojeni.

Komu je školení určeno?

Školení je určeno organizacím, které se chtějí zapojit do vysílání/ přijímání dobrovolníků, stážistů a pracovníků v rámci programu Evropský sbor solidarity. Školení je také určeno pro nově akreditované organizace, anebo pro organizace již zapojené, ve kterých se změnil/a koordinátor/ka projektů.

Školení se vždy účastní ten zástupce z organizace, který bude následně kontaktní osobou/koordinátorem pro budoucí projekty Sboru. (Bude komunikovat s DZS a současně koordinovat účastníky budoucích projektů).

ikona_212_medaile2.jpg TERMÍN: 27.5. – 28.5. 2020 Školení proběhne on-line formou.

ikona_212_medaile2.jpg PŘIHLAŠOVÁNÍ je možné pomocí formuláře níže, do 20.5. 2020.

Program školení: 

27.5. 2020
09:00 – 13:00 – on-line školení
14:00 – 17:00 – práce ve skupinách, samostudium - příprava na témata dalšího dne

28.5. 2020
09:00 – 13:00 – on-line školení
14:00 – 17:00 – individuální konzultace se zástupci DZS / akreditory; samostudium podkladových materiálů

Program zahrnuje dva společné on-line vzdělávací bloky (dopoledne) a dva individuální bloky pro samostudium, či plánované konzultace s členy týmu / akreditory (odpoledne). Je třeba, aby zájemci o školení byli přítomni v plném rozsahu po oba dny.

Vzhledem ke zkrácené verzi školení, které v prezenční formě trvá 2 dny, doporučujeme vyhradit si čas na prostudování podkladových materiálů, které účastníkům zašleme ještě před samotným školením s podrobnějšími instrukcemi.

Jaká témata budou na školení probírána?

  • - Seznámení s tématem dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst v rámci programu;
  • - Ujasnění si rolí všech aktérů zapojených do projektů podporujících dobrovolnictví/stáže/pracovní místa
  • - Seznámení se s procesem akreditace organizace pro projekty Evropského sboru solidarity;
  • - Získání informací, jak vyplnit žádost o akreditaci;
  • - Seznámení se s problematikou inkluze a specifiky krátkodobých projektů s omezenými příležitostmi;
  • - Prostor pro dotazy a konzultace.

Pokud bude zájem o účast na školení převyšovat kapacitu školení, budou přednostně vybírány organizace, které zahájily akreditační proces (mají již podaný Formulář Quality Label - žádosti o akreditaci), anebo se na akreditační proces připravují.

Kontakt:
Barbora Černohorská
Tel.: +420  733 125 969          
Email: barbora.cernohorska@dzs.cz 

Začátek akce: 27. 5. 2020 09:00

Konec akce: 28. 5. 2020 17:00

Zpět na detail programu