Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Jak úspěšně napsat žádost v programu Evropský sbor solidarity

Dne 2. září 2019 ve 12:30 se v Praze, v budově DZS, uskuteční seminář Jak úspěšně napsat žádost v programu Evropský sbor solidarity.

Program (12.30 – 16.00 hod; registrace účastníků od 12:00 hod):

- základní informace o programu Evropský sbor solidarity
- podrobné informace o jednotlivých aktivitách podporovaných programem Evropský sbor solidarity
           - dobrovolnictví a dobrovolnická partnerství,
           - solidární projekty,
           - pracovní místa a stáže.
- základní informace o rozpočtu
- tipy čeho se vyvarovat, na co se zaměřit
- jak na formulář žádosti - webový formulář žádosti
- prostor pro dotazy

Od 10:00 je možnost se také účastnit infosemináře o programu Erasmus+ mládež KA1 - mobility osob v oblasti mládeže. Přihlášení je možné zde.

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce 
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Začátek akce: 2. 9. 2019 12:00

Konec akce: 2. 9. 2019 16:00

Kapacita: 30

Zpět na detail programu