Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

V rámci programu jsou podporovány tyto projekty a aktivity:

  • Dobrovolnické projekty (v období 2018 - 2020 bylo možné zažádat pouze v uzávěrce k 16.10.2018)
  • Dobrovolnická partnerství
  • Stáže a pracovní místa
  • Solidární projekty

Termíny předkládání žádostí jsou:

  • 5. února 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2020 - 30.9.2020)
  • 30. dubna 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2020 - 31.12.2020)
  • 1. října 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2021 - 31.5. 2021) 

ikona_183_megafon.jpg Novinka: Platforma pro sdílení projektů Sboru zde

 Další informace o programu naleznete také na stránkách Evropské komise včetně odkazů na online formuláře žádostíPříručku programu a kalkulátoru cestovních vzdáleností. K orientaci jistě pomůžou i často kladené otázky

Na stránkách Evropského sboru solidarity naleznete zejména přihlašování do Databáze Evropského sboru solidarity pro zájemce o účast i zapojené organizace, další informace a zajímavé odkazy. 

 

 

 

Nejbližší události Více událostí