CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

FAQ

Kde zjistím, zda je vybraná zahraniční univerzita oprávněná přijímat studenty CEEPUS a případné kontakty na konkrétní fakultu či katedru?
Zobrazit odpověď

Doslechl jsem se o možnosti získat stipendium Umbrella Solution. Co to znamená?
Zobrazit odpověď

Kdy se dozvím, zda byla má žádost schválena?
Zobrazit odpověď

Proč je registrace na portálu www.ceepus.info dvoustupňová?
Zobrazit odpověď

Mohu podat několik žádostí o mobilitu na různé univerzity do několika zemí a shodné období zároveň? Chtěla/a bych tím zvýšit naději na schválení žádosti.
Zobrazit odpověď

Je možné studentům a pedagogům vyjíždějícím na zahraniční mobilitu v rámci programu CEEPUS i nadále proplácet cestovné?
Zobrazit odpověď