Cyklus webinářů CEEPUS

CEEPUS

Vážená paní, vážený pane,

srdečně Vás tímto zveme na volný cyklus webinářů Haló, tady CEEPUS, aneb program na období 2025-2032 se představuje, který pořádá Národní kancelář CEEPUS z Domu zahraniční spolupráce.

Webináře jsou určeny kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům zahraničních oddělení vysokých škol.

Webináře proběhnou v prostředí Microsoft Teams. Součástí každého webináře bude prostor pro pokládání otázek formou chatu. Prezentace budou ke stažení po akci na webových stránkách DZS.

 

Webinář 1.

Povídání první o tom, jak vycestovat s programem CEEPUS.

Termín: úterý 14. 5. 2024 (11:00-12:00)

Moderátor: Nina Bosnićová

Prezentující: Pavel Rybář, Jan Trnka

Host: Růžena Bednaříková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická)

Obsah: informace o nastavení a fungování programu, druhy a možnosti výjezdů, postup při podání žádosti v síti, výjezd typu freemover, práva a povinnosti žadatelů, stipendijní sazby aj.

 

Webinář 2.

Povídání druhé o tom, jak zapojit vysokou školu do programu CEEPUS.

Termín: středa 15. 5. 2024 (11:00-12:00)

Moderátor: Nina Bosnićová

Prezentující: Pavel Rybář, Jan Trnka

Hosté:

Lenka Heczková (VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta)

Pavel Žufan (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta)

Obsah: možnosti mezinárodní spolupráce VŠ, podávání přihlášek, proces hodnocení, pravidla a povinnosti partnerské a koordinátorské VŠ, odborné exkurze a letní školy, financování aktivit aj.

 

Webinář 3.

Povídání o administraci přihlášek na portálu www.ceepus.info.

Termín: čtvrtek 16. 5. 2024 (11:00-12:00)

Moderátor: Nina Bosnićová

Prezentující: Pavel Rybář, Jan Trnka

Host: Jan Zdichynec (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta)

Obsah: vyúčtování stipendií, schvalování a správa mobilit přijíždějících a vyjíždějících osob, práce s tabulkami výjezdů a příjezdů aj.

 

K účasti na webinářích se prosím předem zaregistrujte na tomto odkaze: REGISTRACE

Těšíme se na Vaši účast!

Národní kancelář CEEPUS