AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termín pro předkládání návrhů projektů

15. září 2018: termín podávání návrhů projektů pro realizaci od 15. 10. 2018 do 31. 12. 2018 a také pro realizaci v r. 2019

Termín: 15. 9. 2018

Zpět na detail programu