AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Informace o podpoře odborných exkurzí pro studenty

Co:

Podporují se exkurze s vědeckým programem. Vědecké zaměření exkurze bude zajištěno uvedením jednoho či více univerzitních pracovišť cílové země, která se budou podílet na plánování a uskutečnění exkurze. Studenti hostitelské univerzity se musejí zúčastnit alespoň části vědeckého a pedagogického programu exkurze.

Pro každý den exkurze je třeba sestavit podrobný vědecký program. Účastníci exkurze mají být během svého pobytu doprovázeni min. jedním pracovníkem univerzitních pracovišť příslušných oborů. Také při návštěvách ostatních vědeckých institucí (knihovny, archívy apod.) je třeba uvést kontaktní kompetentní osobu.

Kdo:

Podpora se poskytuje pouze studentským účastníkům exkurzí a maximálně dvěma doprovázejícím osobám.

Jak dlouho:

Maximální délka exkurze činí 10 dní.

Kolik:

Exkurze do Rakouska:
max. podpora na osobu a den je 45 € (včetně ubytování),
celková maximální podpora jedné exkurze v Rakousku je 5.000 € (k tomu cestovné v korunách)

Exkurze do České republiky:
max. částka na ubytování je 700 Kč/osobu a noc
max. částka na stravování je 400 Kč/osobu a den (k tomu cestovné v eurech)
Poskytuje se dotace na ubytování a stravování v přiměřené výši (ubytování ve vysokoškolských kolejích, stravování v menzách či podobných zařízeních).

V žádosti musí být uveden počet účastníků a počet pobytových dní včetně dnů příjezdu a odjezdu.
Při exkurzích je požadován podíl studentů na nákladech na dopravu minimálně ve výši 30 %.

Kde:

 


Termíny
:

Žádost se podává na formuláři Návrh projektu“  elektronicky v jednom souboru v PDF na rektorát domácí VŠ, který je spolu s ostatními návrhy projektů, přiloženými k Žádosti o dotaci za celou VŠ zašle na MŠMT.

15. dubna, 15. září a 30. listopadu 2019 - 2022

Pro podávání návrhů projektů platí tyto směrnice:
Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení , body 5. a 6..


Jednatelství programu v Praze poskytuje osobní i telefonické konzultace připravovaných návrhů projektů.

Poznámka:

Jednatelství programu AKTION ani rakouská partnerská kancelář nemohou být nápomocni při organizačním zabezpečení exkurze (např. zajištění ubytování apod.).