AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Letní jazyková škola/Sommerkolleg v Poděbradech 2020

Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 18 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Poděbradech. Jedná se o intenzivní jazykový kurz pro studenty všech oborů, ve kterém se čeští a rakouští studenti učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a o víkendech následuje bohatý doplňkový program (viz dále).

Z důvodu koronavirové pandemie byla letošní letní škola v Poděbradech zrušena.

Termín a místo konání: 5. - 25. července 2020

 

Karlova univerzita, Ústav jazykové a odborné přípravy, Zámek 1/I, 
290 01 Poděbrady, www.ujop.cuni.cz - Sommerkolleg 2019
(pokoje jsou vybaveny připojením na internet)

Pořadatel:

 

Karlova Univerzita, INTEX, Zámek 1, 290 01 Poděbrady 
Mgr. Štěpánka Žmudová, tel.: +420 605 848 704, e-mail: zmudova.stepka@seznam.cz

 Program:

 

- jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně v dopoledních hodinách, kurzy budou mít úroveň pro mírně pokročilé až středně pokročilé; vedle všeobecné jazykové výuky se vyučuje také hospodářská němčina; vyučují rodilí mluvčí

- semináře v odpoledních hodinách konverzačního a diskuzního charakteru ve smíšených česko-rakouských skupinách studentů a semináře odborného jazyka, reálií a kultury obou zemí

- doplňkový program: přednášky z oblasti hospodářství, historie, vědy a kultury obou zemí:

 • turismus a lázeňství v ČR - Mgr. Daniel Křivánek

 • přednáška rakouské lektorky - MMag. Elisabeth Martschini

 • prezentace Rakouského kulturního fóra v Praze - Mag. Lucie Jakubcová

 • přednáška novinářky a spisovatelky Petry Procházkové s diskuzí 
 • prezentace Rakouského institutu v Brně, Rakouský jazykový diplom - Mgr. Lucie Judová

 • přednáška na téma aktuální ekonomická situace a ekonomické změny v ČR - Dipl. Ing. Helena Štěpánová, Ph.D

 • české svátky, zvyky a tradice - Mgr. Zdenka Žmudová

promítání filmů v obou jazycích
prohlídka města Poděbrady včetně přijetí u starosty města
exkurze do místních skláren a pivovaru v Nymburce
- exkurze do firmy Poděbradka
exkurze do automobilového závodu TPCA v Kolíně nebo do Škody Mladá Boleslav (včetně návštěvy muzea)

celodenní exkurze do Prahy
- celodenní exkurze do Posázaví (města Sázava a Zruč nad Sázavou, hrad Český Šternberk, pěší procházka podél řeky Sázavy)  

-kulturní půldenní výlety v širším okolí Poděbrad: město Kolín, jeho historické jádro, starý židovský hřbitov a synagoga; historické centrum Kutné Hory
krátké výlety do okolí Poděbrad lodí i vlakem
- slavnostní zakončení s programem připraveným všemi studenty

Účastníci:

 

18 studentů všech oborů z České republiky 
a 18 studentů z Rakouska

Podmínky účasti:

 

student veřejné VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný SK neabsolvovali)

 Termín pro podání žádosti:

 

do 30. dubna 2020 na adresu pořadatelky
(přijímány jsou žádosti s poštovním razítkem nejpozději 30.4.)

 Podklady pro přihlášení :

 

 • formulář žádost o přijetí

 • strukturovaný životopis v němčině

 • motivační dopis v němčině

 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výpis nebo výtisk z databáze) potvrzený stud. oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)

 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení katedry jazyků o úrovni znalosti)

 Finanční zabezpečení:

 

účastníkům je hrazeno ubytování, plná penze (bez nápojů), účast na výuce včetně učebních materiálů a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek

 Poplatek:

 

 studenti vybraní k účasti platí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč

 Možnosti využití volného času:

 

 golf, tenis, cyklistika, jízda na koni, plavání, fitnesscentrum, jízda lodí.