AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Letní jazyková škola /Sommerkolleg v Českých Budějovicích 2020 (univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem)

Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 18 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole 
v Českých Budějovicích. Jedná se o intenzivní jazykový kurz, ve kterém se čeští a rakouští studenti 
učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a jednou o víkendu následuje doplňkový program viz níže.
Ve spodní části webové stránky naleznete také fotogalerii.

Z důvodu koronavirové pandemie byla letošní letní škola v Č. Budějovicích zrušena.

Termín:

 

neděle 5. července – sobota 25. července 2020

Místo konání:

 

PF JU
Dukelská 9
370 01 České Budějovice

 Pořadatelky:

 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PeF, Jihočeská univerzita Č. Budějovice
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Tel.: +420 387 773 226, Fax: +420 386 354 927, e-mail: kusova@pf.jcu.cz 

web: https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/knj/sommerkolleg/bewerbung_cz.php

Dr. Phil. Naděžda Salmhoferová
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien

Tel.:+43-1-4277-428 07, e-mail: nadezda.salmhoferova@univie.ac.at

 Program:

 

- jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně bude orientována především na komunikaci; kurzy budou probíhat ve dvou skupinách - kurzy němčiny pro pokročilé (B2; B2+) a pro germanisty (C1).  Rakouští účastníci absolvují odpovídající výuku češtiny. Vyučují rodilí mluvčí.

- workshop: "Nach der Wende. Von der Pressefreiheit zu den Fake News." (vede Mgr. Jana Kusová, Ph.D.) nabídne vhled do období po roce 1989, bude se věnovat česko-německo-rakouským vztahům v 90. letech 20. století a vývoji žurnalistiky. Workshop bude probíhat s odbornou podporou PhDr. Jiřího Stočese, Ph.D. (Katedra němčiny PF ZČU). Součástí workshopu budou odborné přednášky, autorská čtení a diskuze s pamětníky. 

- volitelné semináře v odpoledních hodinách (v němčině i češtině):

  • česká a rakouská literatura 20. století
  • překladatelský seminář 

- autorská čtení a zajímaví hosté z České republiky a Rakouska (změna programu vyhrazena)

- exkurze: Novohradsko (zmizelé vesnice), Linz, Borovany, a Římov, Tábor, Hluboká nad Vltavou 

 (případné změny programu vyhrazeny)

 Účastníci:

 

18 studujících z České republiky 
a 18 studujících z Rakouska

 Podmínky účasti:

 

studenti veřejných VŠ v ČR 
(přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

náplň kurzu odpovídá 4 ECTS (studenti JU získají kredity automaticky po zapsání příslušného předmětu, studenti jiných univerzit si mohou uznání individuálně projednat na své fakultě) 

 Termín pro podání žádosti:

 

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 42020
na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše)

 Podklady pro přihlášení:

 

  • formulář žádost o přijetí (ke stažení ve formátu pdf níže pod fotogalerií)

  • strukturovaný životopis v němčině

  • zdůvodnění žádosti o účast v němčině

  • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index) a potvrzení o studiu

  • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí), studenti germanistiky dokládat nemusí.

 Finanční zabezpečení:

 

Účastníkům je poskytnuto bezplatně ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěva kulturních památek uvedených v programu letní jazykové školy.

 Poplatek:

 

Studující vybraní k účasti platí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

 Možnosti využití volného času:

 

Místo konání letní jazykové školy se nachází v centru Českých Budějovic, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží; v blízkosti se nachází řada kulturních a sportovních zařízení, kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka. Pokoje jsou vybaveny kuchyňkou se sporákem, lednicí a základním nádobím (internet zdarma přímo v budově, wifi připojení na pokojích).

Fotogalerie

Ke stažení

2020_Zádost_prijeti_CB.DOC DOC 09.02.2020 40448 B