AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Formulář návrhu projektu

Návrh projektu se skládá z třístránkového formuláře návrhu projektu, tabulky přehledu nákladů a příloh 1. - 5., viz  Pokyny pro sestavení návrhu projektů, včetně jejich financování a ukončení, které se uvádí na volných listech.

V přehledu požadovaných nákladů v korunách je třeba rozdělit náklady do kalendářních let, neboť dle zákona o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb. nelze prostředky poskytnuté pro jeden kalendářní rok přesunout při čerpání do následujícího kalendářního roku.  

Ke stažení

Formulář návrhu projektu-2020.doc DOC 29.01.2020 96768 B