AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

AKCE

Program oslavy dne 6. června 2013 v budově Rakouského kulturního fóra v Praze

Oslavu, které se zúčastnilo téměř sedmdesát českých i zahraničních hostů zahájil prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. předseda řídícího grémia programu AKTION.
Na úvod shrnul činnost programu za dvacet let jeho existence, která je prezentována v nově vydané brožuře "20 let spolupráce České republiky a Rakouska ve vysokém školství".

Slavnostní proslovy poté přednesli český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
a spolkový ministr pro vědu a výzkum Rakouska (BMWF), o. Univ. Prof. Dr. Karlheinz Töchterle.

 _RFL1761.jpg

Prof. Petr Fiala, MŠMT

 _RFL1809.jpg

Prof. Karlheinz Töchterle, BMWF

Následovaly prezentace příkladů projektové spolupráce:

Člen řídícího grémia programu AKTION, ao. Univ. -Prof. Dr. Bob Martens z TU Wien, představil online-databázi projektové spolupráce v Google Earth umožňující vyhledávání všech pracovišť českých a rakouských vysokých škol zapojených do programu za uplynulých dvacet let dle různých hledisek.

_RFL1856.jpg

Prof. Bob Martens, TU Wien

Za humanitní obory vystoupila s prezentací Prof.Hana Sodeyfi z Universität Wien, která s partnerskými pracovišti v ČR realizovala již 19 projektů spolupráce, mj. také připravila publikaci"Soudobá přísloví a idiomatická rčení v České republice a Rakousku". Za JU v Č. Budějovicích představila koncept letních jazykových škol tzv. Sommerkollegs, Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Přírodovědně-technické obory byly zastoupeny týmem doc. Ing.Tomáše Dostála, Ph.D. z ČVUT v Praze a ao. Univ-Prof. Andrease Klika z BOKU Wien, kteří se zaměřují na výzkum erozních a transportních procesů a jejich vlivu na kvalitu vody.

Prezentace každého z týmů doplnil příspěvek jedné z účastnic projektů, které poreferovaly o přínosu projektů z pohledu studentů.

_RFL2700.JPG

Prezentující: zleva Prof. H. Sodeyfi, Dr. J. Kusová, Prof. Z. Žalud, Prof. A. Klik, doc. T. Dostál

Dopolední část akce moderovala paní Lída Rakušanová.

Oslava pokračovala večerním setkáním hostů v rezidenci Velvyslanectví Rakouska na pozvání rakouského velvyslance, pana Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa.

3C7I9295_small.jpg

Řídící grémium programu AKTION ČR - Rakousko s oběma ministry

 

Brožura "20 let spolupráce České republiky a Rakouska ve vysokém školství"

Česká verze brožury

Německá verze brožury

***AKTION - Slavnostní zasedání při příležitosti oslavy 15 let existence programu AKTION

15 let česko - rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání

Program AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, oslavil dne 9. října 2008 ve Vlasteneckém sále Karolina 15 let své činnosti. Osmdesát účastníků slavnostního zasedání z obou zemí přivítal předseda řídícího grémia  programu doc. Jan Staněk, prorektor VŠCHT  Praha. Na půdě hostitelské Univerzity Karlovy v Praze je poté pozdravil její rektor prof. Václav Hampl.

Důležitými a milými hosty první části programu byli iniciátor programu AKTION
Dr. Erhard Busek (v letech 1989 - 1994 spolkový ministr pro vědu a výzkum Rakouské republiky), který přednesl hlavní referát, a jeho tehdejší partner v ČR prof. Libor Pátý (v letech 1990 - 1993 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy), který zavzpomínal na počáteční těžkosti i obavy z neznámého, které založení programu provázely.

Poté následovalo předání medaile MŠMT 1. stupně panu Dr. Erhardu Busekovi, medaile MŠMT 2. stupně panu Dr. Othmaru Huberovi a panu Dr. Christophu Ramoserovi jako symbolické ocenění osobního nasazení a činnosti těch, kteří se o založení a realizaci programu na rakouské straně největší měrou zasloužili.

Program pokračoval pódiovou diskusí na téma „Význam regionální spolupráce ve sjednocené Evropě", které se zúčastnili ministři školství obou zemí - Dr. Johannes Hahn a Mgr. Ondřej Liška, dále prof. Ivan Wilhelm, vládní zmocněnec České republiky pro evropský výzkum, a prof. Roberta Maierhofer, prorektorka Univerzity ve Štýrském Hradci.

Velmi příjemně a kompetentně moderovala diskusi v obou jazycích paní Lída Rakušanová.

Po skončení diskuse následoval slavnostní podpis „Společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkového ministra vědy a výzkumu Rakouské republiky o doporučeném postupu pro vzájemné uznávání akademických kvalifikací v oblasti vysokého školství.

- Brožura "20 let spolupráce České republiky a Rakouska ve vysokém