Získejte podporu pro svůj solidární či dobrovolnický projekt s Evropským sborem solidarity

MB, DZS

Evropský sbor solidarity 

Organizace a neformální skupiny mladých lidí mají příležitost předkládat svoje projektové žádosti do 4. října.

Výzva 2022

Program Evropský sbor solidarity poskytuje mladým lidem a organizacím pracujícím s mládeží finanční prostředky pro realizaci dobrovolnické činnosti, dává prostor pro řešení společenských problémů a možnost, jak napomoci inkluzivnější a spravedlivější společnosti. Do jakých typů aktivit se mohou zájemci zapojit na podzim?

Dobrovolnické projekty

Dobrovolnické projekty umožnují organizacím realizovat dva typy dobrovolnických aktivit. Individuální dobrovolnictví je zaměřeno na zapojení mladých lidí do každodenní práce organizace po dobu 2 až 12 měsíců. V rámci dobrovolnických týmů působí v organizaci 10 až 40 mladých lidí nejméně ze dvou různých zemí po dobu 2 až 12 měsíců. Organizace mohou předkládat svou žádost o grant do 4. října 2022, 12:00 středoevropského času. O podporu mohou zažádat veřejné nebo soukromé instituce a organizace, které jsou držiteli Quality Label pro Lead roli. Jak o Quality Label zažádat zjistíte na stránce programu.

Solidární projekty

Solidární projekt realizuje tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu. Žádost o projekt může tento tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina. Žádosti mohou týmy předkládat do 4. října 2022, 12:00 středoevropského času. Více se o solidárních projektech, včetně návodu, jak podat žádost, se dočtete na stránce programu.

Pokud máte zájem podat si projektovou žádost, nezapomeňte se přihlásit na jeden z našich webinářů nebo individuálních školení k oběma typům projektů. Dozvíte se, jak při podávání žádosti postupovat, jak si celý projekt navrhnout a co se skrývá za jednotlivými kolonkami formulářů. Sledujte prosím naší sekci událostí a registrujte se.

Jak takový projekt může vypadat? Inspirujte se příběhy mladých lidí, kteří již solidární projekty realizovali.