Zapojte se do aliancí Evropských univerzit

Erasmus+ CZELO

Přečtěte si o podmínkách výzvy 2024, která je zároveň poslední výzvou pro nové aliance, a tipy a triky, jak uspět.

Dne 10. listopadu pořádala Evropská výkonná agentura pro kulturu a vzdělávání (EACEA) spolu s Evropskou komisí informační webinář k nové výzvě aliancí Evropských univerzit. Přihlášku můžete podat do 6. února v 17:00, výsledky Komise zveřejní v létě. Jedná se o poslední výzvu pro nové aliance, v roce 2025 a 2026 nebude zveřejněna žádná výzva a na rok 2027 a 2028 Komise připravuje výzvy na dvouleté financování již existujících aliancí.  

Během webináře se představitelé Komise a agentury EACEA zaměřili především na strategické cíle Evropských univerzit, podmínky výzvy a tipy, jak napsat kvalitní projektovou žádost. Záznam webináře si můžete pustit na webu EACEA, kde najdete i prezentaci.  

European Universities

V první části webináře zástupci EACEA připomněli, že v letošní výzvě jsou dvě témata: Téma 1 - Rozvoj úzké mezinárodní spolupráce mezi institucemi, určené na podporu vzniku nových Evropských univerzit, a Téma 2 – Komunita praxe pro aliance Evropských univerzit, zaměřené na vznik komunity, která propojí současné aliance mezi sebou a zároveň s celým evropským vysokoškolským prostředím a umožní jim výměnu zkušeností. Cílem výzvy 2024 je podpořit alespoň 10 nových aliancí, aby bylo v polovině roku 2024 dosaženo minimálně 60 aliancí. 

V úvodu Vanessa Debiais-Sainton představila politické cíle iniciativy, která je klíčovou součástí Evropské strategie pro univerzity i Evropského prostoru vzdělávání a má rozvíjet jak excelenci, tak inkluzi evropského vysokoškolského vzdělávání a propagovat evropský způsob života a evropské hodnoty. Uvedla, že Komise ve spolupráci s členskými státy pracuje na udržitelném modelu financování po roce 2027 v rámci nového programového období, tzv. Investment Pathway, který má podporovat členské státy skrze národní zdroje financování. Debiais-Sainton zmínila i Závěry Rady EU o iniciativě Evropských univerzit z roku 2021 a uvedla, že v současnosti je do aliancí zapojeno více než 430 univerzit.  

Následně zástupci GŘ EAC sdělili, že bude ve výzvě 2024 opět udělena pečeť „Seal of Excellence“ vysoce kvalitním projektům (nad 80 bodů), které nebudou podpořeny z důvodu omezeného rozpočtu. Stejně jako v loňské výzvě mohou být do aliancí zapojeny VŠ instituce ze zemí Západního Balkánu nepřidružené k programu Erasmus+ (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Kosovo). Změnou oproti loňské výzvě je navýšení celkového minimálního počtu bodů v hodnotících kritériích z 70 na 80 bodů (a 17 bodů z 25 u kritérií relevance a dopad). Novinkou letošní výzvy je pak již zmíněná podpora vzniku komunity praxe, kterou má vytvořit jeden projekt (jedno konsorcium). 

Závěrem webináře zástupci Komise uvedli, že právní status aliancí není podmínkou schválení projektu, ale je vítán. Zdůraznili také, že jedna VŠ instituce může být zapojena jako plnohodnotný partner pouze do jedné aliance, ale jako přidružený partner může být zapojena do vícero. Je ovšem třeba dávat pozor, aby VŠ dostála všem svým závazkům a byla v tomto ohledu realistická. Upozornili také, že je možné přidat partnery do aliance i později, avšak bez dodatečného navýšení rozpočtu. 

Veškeré materiály včetně záznamu webináře najdete na webu EACEA a bližší informace k podmínkám zapojení v samotné výzvě