Výzva 2022 programu Erasmus+ k podpoře evropských univerzit byla zveřejněna

Erasmus+ CZELO

Přečtěte si, jaké jsou podmínky financování univerzitních aliancí. Termín pro podávání žádostí je 22. března 2022.

Evropská komise zveřejnila 30. listopadu novou výzvu v rámci programu Erasmus+ pro předkládání návrhů na podporu evropských univerzit. Celkový rozpočet výzvy pro rok 2022 činí dosud rekordních 272 milionů eur. Z něj bude podpořena jak intenzivnější spolupráce stávajících sítí, tak vznik nových aliancí. Výzva je totiž členěna do dvou částí:

  • Téma 1: Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi
  • Téma 2: Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi

Téma 1: Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi

První část Intensification of prior deep institutional transnational cooperation poskytne podporu již existujícím nadnárodním aliancím, včetně (ale ne výhradně) aliancí Evropských univerzit vybraných v rámci výzvy v roce 2019. Cílem výzvy je navázat na stávající spolupráci mezi institucemi a dále prohlubovat a rozšiřovat efektivitu této spolupráce za účelem přiblížení se směrem k vizi Evropských univerzit. Stávající aliance mohou pokračovat ve stejném složení jako dosud nebo mají možnost se rozšířit o nové VŠ instituce, které se stanou řádnými partnery. Celkem je na tuto část vyhrazeno 225.6 milionů eur.

Téma 2: Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi

Část Development of new deep institutional transnational cooperation poskytne podporu žadatelům, kteří chtějí navázat novou nadnárodní institucionální spolupráci v rámci nové aliance Evropských univerzit. Celkem je na tuto část vyhrazeno 46.4 milionů eur.

Běžná délka trvání projektů je 48 měsíců. Maximální možná výše grantu se odvíjí mimo jiné od velikosti aliancí (v případě tématu č. 1 také od počtu nově přijatých členů), pohybuje se však mezi 3.4 až 14.4 miliony eur. Výzva navazuje na předchozí výzvy z let 2019 a 2020, objevuje se v ní ale i několik novinek. Například rozšíření geografického pole působnosti, jelikož asociovanými partnery mohou nově být i VŠ instituce ze třetí země, která není přidružena k programu, ale je součástí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

Více informací se dočtete na webové stránce Evropské komise, v textu výzvy nebo na portálu FTOP, kde se také podávají žádosti. GŘ EAC spolu s výkonnou agenturou EACEA plánují také otevřený infowebinář pro žadatele 14. prosince 2021.

eui

Kontext

Iniciativa Evropských univerzit je stěžejní pro dosažení ambiciózní vize inovativního, globálně konkurenceschopného a atraktivního Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, který by fungoval v plné součinnosti s Evropským výzkumným prostorem a Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání. Evropské univerzity představují novou formu mezinárodních partnerství, která by měla posunout nadnárodní spolupráci mezi institucemi VŠ vzdělávání na další úroveň. Očekává se, že povedou k intenzivnější mobilitě studentů, zaměstnanců a výzkumníků, k rozvoji excelentní vědy a výzkumu a také že přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských univerzit na globální úrovni a k řešení celospolečenských otázek. Tyto aliance mají podporovat systémovou, strukturální a udržitelnou nadnárodní spolupráci a propojovat čtyři hlavní poslání vysokých škol: vzdělávání, výzkum, inovace a službu společnosti. Iniciativa byla zahájena v roce 2017 a zatím byly vyhlášeny dvě výzvy (2019 a 2020). V současné době je do ní zapojeno 41 univerzitních aliancí, které sdružují přes 280 institucí z celé Evropy.