Evropské univerzity budou hlavním pilířem Evropského prostoru vzdělávání

CZELO

17. května přijala Rada EU závěry o iniciativě Evropských univerzit. Vyzývá v nich EK a členské státy k výrazné podpoře.

V současné době je do iniciativy zapojeno 41 univerzitních aliancí, které sdružují přes 280 institucí z celé Evropy. Tyto aliance testují novou koncepci Evropských univerzit a zkoumají, jaký je jejich potenciál v oblasti transformace vysokoškolského vzdělávání. Iniciativa byla zahájena v roce 2017 a nyní se představitelé EU dohodli, že během následujícího finančního období (2021–2027) by měla být plně zavedena. Do konce letošního roku by také měla Evropská komise informovat o hlavních výsledcích střednědobého hodnocení prvních „pilotních“ aliancí. 

Evropské univerzity představují novou formu mezinárodního partnerství, která by měla vést k intenzivnější mobilitě studentů, zaměstnanců a výzkumníků, k rozvoji excelentní vědy a výzkumu a celkově ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských univerzit na globální úrovni. Nabízí jedinečnou možnost pohybovat se mezi partnerskými institucemi v rámci aliancí a spolupracovat v různých jazycích, napříč obory a bez ohledu na hranice. 

Smyslem Evropských univerzit je propojování vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací a společnosti. Ministři se shodli na tom, že by měly hrát důležitou roli v dosažení ambiciózní vize Evropského prostoru vzdělávání (do roku 2025) a jeho propojení s Evropským výzkumným prostorem. V závěrech proto ministři vybízejí EK i členské státy, aby výrazně podporovaly rozvoj Evropských univerzit (členské státy např. z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost). 

Více informací se dočtete v tiskové zprávě.