Výběr z Mozaiky: Nové dovednosti i seberozvoj přes znevýhodnění

PM, DZS

Erasmus+

Inspirujte se odbornými stážemi s programem Erasmus+ studentů Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové.

Cílem Evropského roku dovedností je pomoci osvojit si dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce a nalézt kvalitní pracovní místo. To kromě jiného umožňují i odborné praxe v rámci programu Erasmus+. Žáci Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové (OAJL) v Janských Lázních s nimi mají zkušenost už od roku 2017. Popud zapojit se vzešel od učitelky Martiny Chrastinové. Ta vypracovala prvotní projekt i s žádostí, a dodnes výjezdy koordinuje.

Budova OAJL v Janských Lázních byla postavena mezi lety 1992 až 1994, kořeny této vzdělávací instituce však sahají mnohem hlouběji do historie. Ještě pod názvem Výcvikové středisko pro občany se změněnou pracovní schopností a Ekonomická škola Janské Lázně zde od 70. let umožňovala dvouleté studium a internátní pobyt znevýhodněným (zejména s omezenými pohybovými schopnostmi) žákům, ale i občanům do 45 let věku z celé ČSSR. Dnes škola nabízí nejen pětileté maturitní obory a tříleté obory s výučním listem, ale i tzv. diagnostický pobyt na zkoušku. Patří mezi největší střední školy tohoto typu v Česku.

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové (OAJL) se zapojuje do Erasmu a fondů EHP už od 2017. Foto: Archiv OAJL
OAJL se zapojuje do Erasmu a fondů EHP už od 2017. Foto: Archiv OAJL

Sebevědomí a samostatnost

Školní koordinátorka projektů Erasmus+ a Fondů EHP Martina Chrastinová má v současné době již bohaté zkušenosti s projekty mobilit i projekty spolupráce. Aktuálně se soustředí na realizaci především projektů mobilit – krátkodobé i dlouhodobé stáže studentů, stínování pracovníků a jazykové a metodické kurzy pracovníků školy. Protože jsou školou speciální, vysílají se studenty na pracovní stáže i doprovodné osoby.

Pro naše studenty je to jedinečná příležitost k tomu, aby si vyzkoušeli, jaké je být součástí pracovního procesu v cizí zemi. Kromě toho, že se zdokonalí v pracovních dovednostech, zvýší si svoje sebevědomí a samostatnost a zjistí, že i oni mohou cestovat a být součástí společnosti navzdory svému hendikepu. Stále také hledáme způsoby, jak co nejefektivněji pracovat s tak unikátní skupinou, jakou naši studenti představují. V tom nám pomáhá sdílení zkušeností s našimi kolegy z jiných evropských zemí,“ shrnuje přínosy zapojení se Martina Chrastinová.

Stojí to za to

Mezi první výjezdy OAJL patřily návštěvy anglického města Plymouthu, a to konkrétně na Tellus College, která poskytuje pracovní stáže, odbornou přípravu a projekty mobility Erasmus+ po Evropě. V rámci tohoto projektu se mohli vzdělávat i samotní pedagogové, a to ve Švédsku.

Závěrečná prezentace na stáži v Plymouthu. Foto: Archiv OAJL
Závěrečná prezentace na stáži v Plymouthu. Foto: Archiv OAJL

V loňském i letošním roce se studenti účastnili také odborné praxe ve španělské Andalusii zaměřené na uplatnění odborných znalostí a dovedností v praxi, kde se učili také angličtině a španělštině. Stáže podporují jejich samostatnost a motivaci a získané dovednosti jim pomohou v dalším životě.

V aktuálním projektu In My Own Way, financovaném z programu Fondy EHP, spolupracují s norským sociálním podnikem Fretex Pluss AS na vytvoření kurzů a příruček jak pro studenty na posílení jejich osobních a občanských dovedností, tak pro pedagogy. V rámci tohoto projektu proběhla loni i vzájemná návštěva. Odbornost zaměstnanců dále zvýšili např. pomocí metodického kurzu na Splitu a ve Vídni, jazykového kurzu na Maltě či v Anglii, nebo stínování pracovníků v Norsku a Německu. Škola také obdržela Pečeť kvality za realizaci projektu partnerství s dalšími pěti evropskými speciálními školami na téma paralympijských her.

Nejvíce naplňující jsou pro nás pracovní stáže studentů, neboť pro naše studenty jsou životní zkušeností a velkou motivací na cestě seberozvoje,“ uvádí Martina Chrastinová. Kolegům z dalších škol by poradila, „aby se nezalekli administrativy související s realizací projektu, sebrali odvahu a využili jedinečných příležitostí, které program Erasmus+ nabízí. Rozzářené oči studentů a nadšení kolegů z nových příležitostí vás přesvědčí, že to všechno rozhodně stojí za to.

Tento článek vyšel v podzimním vydání Mozaiky 2023, které se věnuje tématu Evropského roku dovedností. Můžete si ho přečíst zdarma na našem webuNeodebíráte ještě náš magazín Mozaika? Přihlaste se k odběru časopisu v elektronické nebo tištěné verzi.