Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol. Akce a termíny v říjnu 2022

Akce

Webinář ke stipendijním pobytům v německy mluvících zemích

Programy Akademická informační agentura, AKTION Česká republika – Rakousko a CEEPUS připravují webinář o možnostech stipendijních pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Webinář je určen především pro studenty germanistiky a teritoriálních studií se zaměřením na německy mluvící země. Webinář proběhne 11. října 15:00 - 16:00 přes platformu MS Teams. Pro účast na webináři je potřebná registrace online do 9. října. Bližší informace o webináři naleznete v detailu události.

Online akce BTHA „Za studiem do Bavorska“

Bavorsko-česká vysokoškolská agentura (BTHA) zve zájemce o studium v Bavorsku na online setkání ve dvou termínech: v úterý 11. října a ve čtvrtek 27. října (16:00–17:00). Akce je určená pro zájemce ze všech veřejných VŠ v ČR. Účastníci se dozví o možnostech studia na vysokých školách v Bavorsku a o stipendijních nabídkách BTHA. Pozvánka na akci s bližšími informacemi a odkazy pro přihlášení jsou k dispozici na stránkách BTHA.

Fulbrightova komise – webináře ke stipendijním pobytům v USA v akad. roce 2023/2024

Fulbrightova komise pořádá pro zájemce o stipendia podzimní sérii webinářů. V případě zájmu je potřebná registrace. Bližší informace naleznete na stránkách Fulbrightovy komise. V říjnu proběhnou tyto webináře:

  • "Pracujete na přihlášce? Otázky a odpovědi": 13. října
  • "Studentská stipendia": 20. října

Studijní pobyty

Zveřejnili jsme nabídky stipendií pro příští akademický rok

Akademická informační agentura (AIA) v září zveřejnila nabídky stipendií udělovaných na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024. Detaily nabídek naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, přehledy budou brzy dostupné také v podobě souhrnného katalogu na stránkách AIA.

Jaké univerzity mají pro akademický rok 2023/2024 přiděleny kvóty na stipendijní místa a ve kterých zemích, zjistíte z nedávno zveřejněného rozpisu. Rozpis kvót ukazuje stipendijní místa přidělená vybraným veřejným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z dané VŠ.

„Swiss Government Excellence Scholarships“, Švýcarsko

Vláda Švýcarské konfederace nabízí výjimečným studentům a absolventům prestižní stipendia pro postgraduální pobyty na veřejných VŠ ve Švýcarsku. Stipendia jsou určena pro:

  • studenty DSP a postdoktorandy ve všech vědních oborech
  • studenty konzervatoří a VŠ všech uměleckých směrů

Přehled informací o stipendijní nabídce naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA a na stránkách švýcarské vlády. V případě zájmu je nutné kontaktovat AIA s žádostí o podklady pro podání žádostí na aia@dzs.cz. Přihlášky se podávají v tištěné podobě AIA.

Termín pro podání přihlášek: 16. listopad.

Stipendia BTHA, Bavorsko – postgraduální pobyty

Bavorsko-česká vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční stipendijní pobyty pro studenty MSP a DSP na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Přehled nabídky naleznete ve vyhledávači, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA. Termín pro podání přihlášek: 1. prosince

Stipendia DAAD, Německo – magisterské studium ve všech vědních oborech

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena absolventům BSP, je možné je využít buď k absolvování celého MSP na Německé VŠ, nebo k realizaci ročního studijního pobytu. Přehled nabídky naleznete ve vyhledávači, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD. Termín pro podání přihlášek: 15. listopadu

Stipendia DAAD, Německo – doktorské studium

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro absolventy MSP a studenty DSP k pobytům na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendium je možné využít k ročnímu výzkumnému pobytu v rámci DSP studia (7-12 měsíců) nebo k realizaci doktorátu pod dvojím vedením (cotutelle). Přehled nabídky naleznete ve vyhledávači, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD: roční pobyty, doktorát pod dvojím vedením. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD. Termín pro podání přihlášek: 15. listopadu

Stipendia DAAD, Německo – bilaterální výměna akademiků a vědců

Německá akademická výměnná služba (DAAD) umožňuje akademickým a vědeckým pracovníkům realizovat reciproční 14-tidenní až 3-měsíční pobyty na VŠ nebo výzkumných institucích v Německu. Přehled nabídky naleznete ve vyhledávači, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají online přes portál DAAD. Každoročně jsou vypsány dva termíny pro podání přihlášek, 15. listopadu pro pobyty začínající mezi červnem a listopadem 2023 a 2. května pro pobyty začínající později v daném akademickém roce.

Stipendia DAAD, Německo – studijní cesty skupin studentů

Německá akademická výměnná služba (DAAD) poskytuje stipendia k financování studijních návštěv skupin VŠ studentů (max. 15) v doprovodu pedagoga na VŠ v Německu. Přehled nabídky naleznete ve vyhledávači, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky podává pedagog online přes portál DAAD. Přihlášení je možné v jednom ze tří termínů podle toho, kdy se pobyt uskuteční: 1. listopadu 2022, 1. února a 1. května 2023.

Stipendia AKTION, Rakousko – stipendia pro studenty MSP a DSP

AKTION Česká republika—Rakousko nabízí studentům MSP a DSP a VŠ učitelům financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2023. Pobyty VŠ učitelů trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendia se nově navyšují pro studenty MSP a DSP na 1150 eur měsíčně a pro VŠ učitele na 1250 eur měsíčně. Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách AKTION. Termín pro podání žádostí: 31. října

Další programy

Stipendijní pobyty na Slovensku: Národní stipendijní program SR

Národní stipendijní program Slovenské republiky (NSPSR) nabízí stipendia pro VŠ studenty MSP a DSP, akademické, vědecké a umělecké pracovníky. Délka pobytu pro studenty MSP je 1 až 2 semestry, studenty DSP a postdoktorandy 1 až 10 měsíců. Další informace naleznete v přehledu na stránkách AIA a podobně na stránkách NSPSR. Přihlášky se podávají online. Termín pro podání přihlášek pro pobyty v letním semestru aktuálního akademického roku: 31. října do 16:00 hod.

Výzkumné stáže v Evropské jižní observatoři

Evropská jižní observatoř (ESO), špičková mezinárodní astronomické organizace ESO, jejíž členem je i ČR, nabízí program výzkumných příležitostí pro mladé vědce, inženýry a doktorandy v oborech astronomie a astrofyzika. Stáže je možné absolvovat ve výzkumných centrech v Německu nebo v Chile. Přehled nabídky je k dispozici na stránkách AIA, podrobné informace k evropským stážím naleznete na stránkách ESO. S případnými dotazy kontaktujte přímo ESO, nebo se můžete obrátit na Jana Buriánka z Odboru výzkumu a vývoje MŠMT na jan.burianek@msmt.cz. Termín pro podání přihlášek: 15. října

USA: Stipendia Fulbrightovy komise

Fulbrightova komise každoročně nabízí zájemcům z ČR celé spektrum stipendijních nabídek k financování pobytů na VŠ a dalších institucích v USA. Přehledy relevantních stipendijních nabídek jsou k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace naleznete na stránkách Fulbrightovy komise. obrátit se můžete také na Poradenské centrum Fulbrightovy komise. Přihlášky se podávají online přes stránky Fulbrightovy komise.

Nenechte si ujít blížící se termíny:

  • Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí či komunit. Stipendium je možné využít ke 3 až 10-timěsíčním výzkumným a přednáškovým pobytům ve všech oborech, kromě klinické medicíny. Termín pro podání přihlášek: 1. listopadu
  • Fulbrightovo Stipendium pro vědce a přednášející ke 3 až 10-timěsíčním výzkumným a přednáškovým pobytům. O stipendium se mohou ucházet akademičtí a vědečtí pracovníci ze všech oborů, kromě klinické medicíny. Termín pro podání přihlášek: 1. listopadu

Vzdělávací a výzkumné pobyty ve výzkumné laboratoři Správy národních archivů a záznamů USA

Fulbrightova komise nabízí stipendium NARA Heritage Science Award pro 5 až 12-timěsíční vzdělávací a výzkumné pobyty zejména v oblasti archivnictví, restaurátorství a konzervace ve výzkumné laboratoři americké Správy národních archivů a záznamů (NARA) – Heritage Science Research and Testing Lab, College Park, MD. O stipendium se mohou ucházet výzkumníci s ukončeným MSP, studenti DSP, upřednostňováni jsou uchazeči s ukončeným DSP. Přihlášky se podávají online přes stránky Fulbrightovy komise. Podrobné informace o stipendiu naleznete na webu plátce stipendia. S dotazy se můžete obrátit na paní Susan Muendl na fulbrightnationalarchives@iie.org. Termín pro podání přihlášek: 15. října

Studijní program Islandština jako druhý jazyk

Studenti z České republiky se mohou ucházet o stipendium islandského Ministerstva školství, vědy a kultury, který financuje bakalářský studijní program Islandština jako cizí jazyk na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Stipendia jsou nabízena studentům moderní islandštiny
od 2. ročníku VŠ studia. Bližší informace naleznete v přehledu na stránkách AIA a na stránkách programu. Termín pro podání přihlášek: 1. prosince

Nabídky pro samoplátce

Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

Pracovní stáže v USA pro samoplátce – New York & Washington, D.C.

Americká University of Oregon (OU) nově nabízí studentům zahraničních vysokých škol pracovní stáže v New Yorku a Washingtonu. Stáže je možné realizovat také virtuální formou. Bližší informace včetně výše poplatků naleznete v letáku programu a na stránkách OU, s dotazy kontaktujte paní Li-Hsien Yang na oepcontact@uoregon.edu.