Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol. Akce a termíny v lednu 2023

AKCE

Webinář o bilaterálních a multilaterálních programech – 9. únor

Pro pracovníky zahraničních oddělení, oddělení vědy a výzkumu a akademické pracovníky připravujeme další z pravidelných informačních seminářů, na kterém představíme nabídku stipendií a projektů mezinárodní spolupráce Akademické informační agentury
a programů AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP.
Webinář  se  uskuteční  9. února přes platformu MS Teams. Pro účast na akci je potřebná registrace online nejpozději den před konáním akce. Bližší informace programu jsou zveřejněny v detailu události.  

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a v podobě souhrnného katalogu na stránkách AIA.

Francie, Barrande – pobyty pro studenty DSP 

Stipendia pro výzkumné pobyty studentů DSP ve Francii pod vedením francouzského školitele

 • stáže v délce 1 až 3 měsíce

 • doktorské studium pod dvojím vedením (cotutelle)

Bližší informace: stránka programu
Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz
Termín pro podání přihlášek: 12. únor 2023

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Stipendia pro studenty a vyučující všech veřejných VŠ v ČR. Přihlášky přijímá AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na e-podatelna@dzs.cz.

Lotyšsko – letní školy

 • Tematicky a oborově zaměřené letní školy v AJ pro studenty a učitele v roce 2023

Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Polsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP

 • Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky

 • Letní kurzy polského jazyka a kultury pro studenty polonistiky, příp. oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu, a příp. pro akademické pracovníky (přednostně polonisty) v roce 2023

Termín pro podání přihlášek: 16. únor 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Rumunsko – letní školy

 • Letní kurzy rumunštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2023 – 1 měsíc

Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2023
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA

Řecko – pobyty pro pedagogy

 • Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky v roce 2023 – 7 dní

Termín pro podání přihlášek: 12. leden 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Slovensko – pobyty pro studenty a pedagogy

 • Studijní pobyty pro studenty MSP

 • Studijní pobyty pro studenty DSP

 • Přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky

Termín pro podání přihlášek: 17. únor 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku – BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia pro letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR.

Termín pro podání přihlášek: 29. březen 2023
Přihlášky se podávají přímo přes stránky BTHA

Bližší informace naleznete na stránkách BTHA

Německo – DAAD – pobyty pro studenty a pedagogy

Německá akademická výměnná služba (DAAD) aktuálně obnovila udělování stipendií, která byla pozastavena v minulém akademickém roce. Opět je možné ucházet se o stipendia pro:

Žádosti o stipendia se podávají elektronicky přes stránky DAAD, pouze doporučující dopisy se posílají v originále poštou na adresu DAAD Information Point Praha.
Termín pro podání přihlášek: 16. ledna 2023
Stručné přehledy těchto stipendijních nabídek jsou k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace a instrukce k podání žádostí naleznete u jednotlivých druhů stipendií na stránkách DAAD (viz uvedené odkazy).

Další programy

Stipendijní program tchajwanské vlády pro výzkum v odvětví polovodičů a vyspělých technologií

Tchajwanská vláda nově nabízí stipendia pro magisterské studenty a doktorandy s možností absolvovat celé studium v oblasti polovodičů na jedné z pěti prestižních tchajwanských univerzit, které nabízejí technologické know-how na světové úrovni. Aktuální informace k podmínkám tohoto stipendia sledujte v našem vyhledávači stipendií. V případě dotazů kontaktujte prof. RNDr. Tomáše Pitnera, Ph.D. (MUNI) na pitner@muni.cz.

Stipendia pro asistenty výuky ČJ na školách v Sasku (SRN)

Nabídka je určena pro studenty/studentky s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice, zpravidla v oborech  germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.
Termín pro podání přihlášek: 31. březen 2023

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Hudební kurzy „El Ángel Vive“ pro hudebníky a studenty hudby

Argentinský hudebník a skladatel Marcelo Rodríguez Scilla zavítá v r. 2023 se svým souborem v rámci světového turné i do ČR. Během turné bude zájemcům nabízet tříhodinové kurzy, tzv. Master Class. Zúčastnit se mohou profesionální hudebníci i studenti hudby. S případnými dotazy je možné kontaktovat Terezu Kalkusovou z Oddělení bilaterální spolupráce Ministerstva kultury ČR na tereza.kalkusova@mkcr.cz.

Soutěž pro mladé klavíristy: International Telekom Beethoven Competition Bonn 2023  

Velvyslanectví České republiky v SRN informuje o mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy „International Telekom Beethoven Competition Bonn 2023“. Soutěž má prostřednictvím děl Ludwiga van Beethovena přispět k propagaci výjimečně nadaných mladých klavíristů a napomoct jejich kariérnímu růstu. Bližší informace naleznete na stránkách soutěže.

Konsorcium ENODISE: Soutěž pro studenty leteckého inženýrství

ENODISE, podpůrný projekt Karmanova ústavem dynamiky tekutin, vyhlašuje soutěž pro studenty MSP v oboru letecké inženýrství. Do soutěže se může zapojit 10 týmů o čtyřech až šesti členech. Bližší informace naleznete na stránkách projektu ENODISE. Registrace probíhá do 31. března 2023 zasláním potřebných údajů na enodise@h2020.eu. Termín pro dodání návrhů: 31. srpna 2024

Stipendijní pobyty v Mexiku pro lékařské obory

Mexická vládní organizace AMEXCID nabízí stipendia pro:

 • pobyty v délce do 24 měsíců pro lékařské obory
 • pobyty v délce do 36 měsíců pro dílčí lékařské specializace

Podrobné informace o stipendijní nabídce naleznete na stránkách organizace AMEXCID
a v jejich aktuální brožuře na rok 2023. Přihlášky se podávají online přes portál SIGCA. Přehled nabídky je zveřejněn ve vyhledávači stipendií AIA. Přednost mají uchazeči, kteří již pobývají v Mexiku.
Termín pro podání přihlášek: 30. březen 2023. Úspěšní uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni mezi 17. a 24. dubnem 2023.

Nabídky pro samoplátce

Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.