Mezinárodní Meet-up realizátorů solidárních projektů: Aktivní mládež sdílí úspěchy i výzvy

MN, DZS

Evropský sbor solidarity 

Mezinárodní setkání spojilo 56 účastníků z 22 zemí a umožnilo jim získat inspirativní zkušenosti a nové kontakty.

International Solidarity Project Meet-Up

Minulý týden jsme ve dnech 16. až 19. dubna přivítali mladé angažované lidi z různých koutů Evropy. Sešli se v Praze s cílem sdílet své zkušenosti s řízením projektů, inspirovat se navzájem, oslavit své úspěchy a využít čas k navázání kontaktů. Účastníci se seznámili prostřednictvím mnoha workshopů, skupinových diskusí a neformálních aktivit, včetně prohlídky města a poznávání české kultury. „Meet-up jednoznačně předčil naše očekávání, hlavně aktivním přístupem všech účastníků. Setkání bylo příkladem toho, že lokální projekty mají dopad a přispívají k pozitivní změně v místě jejich realizace,“ hodnotí setkání realizované ve spolupráci se SALTO Evropský sbor solidarity a finskou národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání organizátorka Marie-Magdalena Žabková z DZS.  

Osobnostní i profesní přínos

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem ve věku 18 až 30 let reagovat na místní komunitu a prostřednictvím projektů pozitivně měnit své okolí. A že je škála projektů se solidárním rozměrem skutečně pestrá, potvrdilo setkání desítek členů týmů napříč mnohými zeměmi. Realizátoři se podělili o zkušenosti z natáčení různých dokumentárních filmů, vytváření platforem na podporu znevýhodněných skupin, tematických výprav pro lidi s tělesným postižením a mnoha dalších inspirativních realizací.

Přínosným momentem sounáležitosti pro účastníky bylo nejen sdílení osvědčených postupů při řízení projektů, ale také jejich motivací, výzev a zvládání obtížnějších fází projektů. „Jako koordinátorka projektu Outlet Clip jsem se naučila, že být vedoucím je něco jiného než být šéfem. Zatímco být šéfem znamená rozdávat úkoly, lídr naopak naslouchá. A ano, někdy musí převzít vedení a chovat se jako šéf," vysvětluje Xueli Abbing, která působí jako ambasadorka dobré vůle UNESCO pro boj proti rasismu a diskriminaci. A protože z vlastní zkušenosti ví, jakým překážkám znevýhodněné skupiny v Nizozemsku čelí, rozhodla se vést projekt, jehož cílem je vybudovat platformu pro šíření příběhů lidí ze znevýhodněných komunit. Samotnou účast na mezinárodním setkání v Praze vnímá částečně jako vystoupení ze své komfortní zóny. Na druhou stranu je to pro ni skvělá příležitost komunikovat v angličtině, načerpat dobrou praxi a poznat spoustu zajímavých lidí.   

Solidární projekty jako součást mezinárodního společenství 

Realizátoři solidárních projektů se zamýšlejí nad příčinami nesnází ve svém okolí a řeší je na regionální nebo národní úrovni. Na druhou stranu je pro mladé tvůrce důležité, aby věděli, že jsou součástí mezinárodního společenství. To jim umožňují i Meet-upy jako byl tento. „Myslím, že pro dopad solidárních projektů je důležité vidět, že jsou také mezinárodní. Že jsou součástí něčeho většího – jde o komunitu, a když se setkávají, mohou se také dozvědět, co dělají ostatní, jaké jsou výzvy, a učit se jeden od druhého. Jsou to odborníci ve svém oboru,“ zdůrazňuje Miguel Tabera z evropské sítě SALTO.  

Organizovaní mezinárodních setkání s cílem šířit motivaci a dobrou praxi je důležité i dle Kati Inkinen z finské národní agentury. Obzvlášť v průběhu Evropského týdne mládeže, během kterého se po celé Evropě konají akce podporující mladé lidi ve věku 16-35 let k aktivnímu občanství. „Solidární projekty jsou možná menší grantové prostředky v evropských programech. Ale jsou velké právě tím, co dělají; je to jako jednat srdcem. Věřím, že propojování lidí přidává hodnotu akcím, které mladí dělají. Zároveň poskytují více viditelnosti, zejména nyní během Evropského týdne mládeže. Měli bychom si najít chvíli a podívat se, co se děje v místních komunitách mladých lidí, jaké kroky podnikají pro zlepšení duševního zdraví, jaké environmentální problémy je zajímají a podobně.“ 

Obdobné setkání realizátorů solidárních projektů přináší potenciál taky pro budoucí spolupráci a šíření osvědčených postupů. Realizace takových aktivit je zároveň pouze jednou z mnohých příležitostí v rodině evropských programů, které mohou vést mládež k seberealizaci a pozitivnímu ovlivňování společnosti.