Květnové oslavy Evropského sboru solidarity. Podívejte se na proběhlé akce

PM, DZS

Evropský sbor solidarity 

Výzva zapojeným organizacím, která probíhala v květnu, měla za cíl představit možnosti Evropského Sboru solidarity veřejnosti.

FSTV Sbor 2023
Mind Run studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Loňský rok jsme oslavili pět let programu Evropský sbor solidarity, do kterého je zapojeno kromě zemí EU i více než 20 zemí mimo Evropu. Ten nejenže nabízí mladým lidem možnost poskytnout pomoc potřebným v rámci dobrovolnictví a zapojení se do solidárních projektů, ale na oplátku jim vzniká i příležitost získat nové dovednosti a zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce. Stejně jako loni vyhlásil Evropský sbor solidarity letošní květen jako období oslav programu. Cílí na motivaci zapojených organizací představit své projekty veřejnosti a prezentovat výhody zapojení se do Sboru.

Proběhlé akce reflektovaly priority stanovené v rámci aktuálního programového období Sboru, a to témata inkluze a diverzity, udržitelnosti, digitalizace a participace. Umožnily tak mladým lidem od 18 do 30 let seznámit se s možnostmi, které jim zapojení se nabízí, a získat odpověď na jejich otázky či adresovat jejich obavy.

"Cílíme primárně na nezaměstnanost a konkurenceschopnost mladých lidí, kteří ještě nemají pracovní zkušenosti, a díky tomu, že v rámci Evropského sboru solidarity mohou získat finance třeba na proplacení cesty, umožňuje to lidem, kteří si jinak nemůžou dovolit vycestovat, získat mezinárodní zkušenost a třeba se i osamostatnit," shrnuje Jana Hejkrlíková, koordinátorka dobrovolných vedoucí z neziskové organizace INEX-SDA, z.s. "Program poskytuje spoustu příležitostí pro různé skupiny lidí, které by třeba jinak tu příležitost neměly," souhlasí Anna Haškovcová a Natálie Wolfová z Mezinárodního studentského týmu z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, který uspořádal běžeckou akci Mind Run.

Jak letošní Oslavy probíhaly vám přiblíží naše video reportáž:

Jaké akce organizace uspořádaly v rámci této květnové výzvy?

  • Czech Viet Friends (Česko-vietnamský vzdělávací institut, z.s.), Praha: Czech Viet Friends představují Evropský sbor solidarity

Akce Czech Viet Friends spočívala v promítání videí vzniklých v rámci tohoto projektu s následnou diskuzí s jeho účastníky. Setkání mělo za cíl poznat nové dobrovolníky, kteří mají nové nápady a vnímají potřeby svého okolí a komunity. Také informovali účastníky, díky čemu projekt vznikl, a motivovali je stát se jeho součástí.

  • Edukační kampaň pro vietnamskou komunitu (Česko-vietnamský vzdělávací institut, z.s.), Praha: Chraňme přírodu společně s Evropským sborem solidarity

V rámci projektu Edukační kampaň pro vietnamskou komunitu Česko-vietnamského vzdělávací institutu proběhlo promítání se společnou diskuzí na téma udržitelnosti, nakládání s odpadem a ochranou životního prostředí. Celá akce i diskuze probíhaly ve vietnamštině. Během ní získal projekt od účastníků prostřednictvím otázek a odpovědí pohled mladé generace na tuto problematiku, a co je potřeba v edukaci vietnamské komunity změnit. Událost měla integrační význam. Potkaly se během ní totiž dvě odlišné generace z vietnamské komunity – ta narozená ve Vietnamu, a ta, která se narodila již zde.

  • Knihovna města Hradce Králové: Cestovatelský kvíz

Tato organizace, která dlouhodobě pořádá přednášky, workshopy a netradiční aktivity pro děti, mládež i širokou veřejnost, si pro pořádání týmové vědomostní soutěže zvolila videokavárnu Centralbar u artového kina BioCentrál, kde se pravidelně scházejí vysokoškolští studenti. Pomocí populárního formátu soutěžního kvízu motivovala mladé lidi k výjezdům do zahraničí, k solidaritě a dobrovolnictví.

  • Středisko volného času, p.o., Holešov: Co nám dal parlament dětí a mládeže

Historicky první setkání bývalých členů parlamentu dětí a mládeže v Holešově k příležitosti 20 let od založení se konalo v rámci oslav Dne Evropy. Na besedě měli příležitost debatovat o přínosech jejich zapojení do parlamentu. V rámci programu, kterého se účastnila veřejnost, školy i vedení města, proběhla také propagace solidárních projektů a možností k aktivnímu zapojení se do života města.

  • Středisko volného času Déčko, Náchod: Běh o Běloveské bublinky aneb solidární znamená srdcové

S ohledem na příchod nových obyvatel do města (ukrajinských uprchlíků, osob s jazykovou bariérou a sociálně vyloučených osob) uspořádalo Středisko volného času Déčko akci na podporu jejich začlenění, a to běžeckou soutěž. Na jejich oslovování spolupracovali s místním Městským úřadem a s nemocnicí, která zde ubytovává uprchlíky. Každý účastník, který se do běhu zapojil, nejen že podpořil své fyzické a psychické zdraví, ale získal i medaili a dobrý pocit z překonání sebe sama. U sportu totiž nezáleží na tom, z jaké země či prostředí pocházíme, dorozumíme se i beze slov.

  • Klubíčko Kroměříž, z.s.: DigiMax aneb Evropan Švabinský

Organizace propojila propagaci Sboru spolu s oslavami 150. výročí narození kroměřížského rodáka, malíře Maxe Švabinského, a uskutečnila tak sérii akcí zaměřené na podporu aktivního občanství i zájmu o lokální historii u mladé generace.

První byla série workshopů na středních a základních školách, dále pak v prostorách Klubíčka uspořádali i výtvarný workshop pro mládež včetně ukrajinské komunity na téma: „Jakou technikou by Švabinský mohl malovat, kdyby se narodil ve 21. století?“. Výstupy z tohoto workshopu budou veřejně vystavené s informacemi o programu a sdíleny se španělskou školou Swans International School Málaga v rámci připomenutí paralel dvou umělců, Švabinského a Picassa.

Spojení s Picassem se dotýká i nová digitální turistická trasa „Po stopách Evropana Maxe Švabinského“. Během květnové výzvy proběhla podle této trasy pilotní procházka v angličtině. Inspirovat se můžete i stránkou o obou umělcích vytvořenou studentem Státního gymnázia Kroměříž Janem Moserem.

  • INEX-SDA, z.s., Praha: Dobrovolnictví na grilu

Květnové setkání se zúčastněnými organizacemi, účastníky a mladými lidmi je v organizaci INEX již zavedenou tradicí. Zde se účastníci mohli dozvědět více o příležitostech Sboru, a účastnit se diskuzí bývalých dobrovolníků dlouhodobých i krátkodobých projektů. Na akci bylo zajištěno veganské pohoštění na grilu, které sloužilo jako názorná ukázka uvědomělého přístupu k udržitelnému způsobu stravování.

  • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha: Sport Unites

Mezinárodní studentský tým z Fakulty tělesné výchovy a sportu rozhodně nelení. Andrea Duchoňová, členka týmu, získala za své aktivity první místo Ceny DZS 2022 v kategorii jednotlivců, a chce i s ostatními členy šířit přínosy zapojení se mezi mladými lidmi. V rámci výzvy uspořádali jako svou hlavní akci běžecké odpoledne "Mind Run – během k udržitelnému zdraví" o trase pěti kilometrů v Prokopském údolí, při kterém běžci v týmech mohli pracovat na zlepšení svého fyzického i duševního zdraví.

Mezi další, doprovodné akce odehrávající se na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Veleslavíně pak patřily volejbalové mini-turnaje, basketbalový večer, a sportovní čtvrtky, kde si mohli zájemci vyzkoušet badminton, florbal nebo tanec.

  • Evropské centrum mládeže Břeclav: Dobrovolnictvím k lepším zítřkům

Břeclavské Evropské centrum mládeže uskutečnilo v rámci oslav Evropského sboru solidarity akci “Dobrovolnictvím k lepším zítřkům”. V prostorech Cyklosféry u břeclavského zámku představila zástupkyně European Youth Centre Břeclav možnosti dobrovolnických výjezdů i solidárních projektů studentům středních škol a gymnázií. Dozvěděli se o lokálních příkladech zapojení a zkušenostech z výjezdů, ale i o benefitech jako YouthPass a finančních podmínkách výjezdů.