Jaké mají projekty přínosy pro místní komunity? Ohlédnutí za oslavami pěti let Evropského sboru solidarity

MB, AT, oddělení komunikace a regionální spolupráce

Evropský sbor solidarity 

Přinášíme vám kompletní přehled akcí, na kterých zapojené organizace představily své projekty a aktivity veřejnosti.

Mladíinfo
Mladiinfo ČR: Díky Česko, díky Ukrajino

Program Evropský sbor solidarity, který umožnuje mladým lidem podílet se na řešení problémů ve společnosti a také získat nové zkušenosti a dovednosti na dobrovolnických pobytech v zahraničí, slaví letos 5 let své existence. Jeho základní rysy poprvé nastínil ve svém projevu na podzim roku 2016 tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. První účastníci se do programu, který umožňuje dobrovolnické výjezdy nebo realizaci solidárních projektů, přihlásili v roce 2018.

U příležitosti výročí programu jsme období mezi 9. květnem až 12. červnem vyhlásili jako oslavy programu, v rámci kterých mohly zapojené organizace uspořádat událost a představit tak veřejnosti svoje aktivity. Dohromady jsme podpořili jedenáct akcí po celé republice, z nichž většina se věnovala podpoře, pomoci a integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Široká veřejnost se tak mohla detailněji seznámit se zástupci organizací na osobních setkáních, vyzkoušet si jejich práci na společných workshopech anebo se účastnit doprovodných programů pro děti i dospělé.

„Jsme rádi, že jsme mohli organizacím pomoci se zviditelněním jejich aktivit mezi lidmi. Realizátoři projektů měli příležitost ukázat konkrétní pozitivní přínosy, které má zapojení organizací i jednotlivců do Evropského sboru solidarity na místní komunity. Od pořadatelů akcí jsme dostali jen pozitivní zpětnou vazbu a my jim tímto děkujeme, že se do naší výzvy zapojili,“ řekla Lenka Richterová, vedoucí oddělení solidárních projektů.

A jaké akce si pro vás organizace letos připravily? Jejich přehled přinášíme níže.

 • Středisko volného času Déčko: Solidární s Ukrajinou

Setkání občanů z místní komunity a ukrajinských uprchlíků (převážně maminek s dětmi) pobývajících v Náchodě. Program spočíval v podobě ukázky volnočasových aktivit, na které se děti na příští školní rok mohou přihlásit. Akce byla spojena s předáním potravinových balíčků (1 balíček na rodinu).

K dispozici byl leták přeložený do ukrajinštiny s nabídkou letních táborů pro ukrajinské děti.

Déčko představilo účastníkům i konkrétní probíhající projekty, do kterých má možnost se komunita zapojit. Dobrovolníci Evropského sboru solidarity v případě zájmu mohli přiblížit svou osobní zkušenost s tímto programem.​ Akce se zúčastnilo na 70 lidí.

 • ZŠ a SŠ Donum Felix: Den řemesel a ukrajinské kuchyně

Akce si kladla za cíl více propojit ukrajinskou komunitu na Kladně. Obyvatelé Kladna se mohli více dozvědět o lidech z Ukrajiny žijící v jejich blízkosti. Zároveň to byla příležitost pro samotné Ukrajince prožít si kulturu vlastní domoviny v cizím městě.  Vybrala se finanční částka 8076,- Kč, která byla po domluvě s ukrajinskými rodinami zavezena potřebným přímo na Ukrajinu.

Ochutnávaly se ukrajinské speciality a vyzkoušela se řemesla (kovář, košíkář, řezbář).

Akci navštívilo okolo 200 lidí.

 • Kamarád – Nenuda: Den pro kamarády z Ukrajiny

Den pro kamarády z Ukrajiny cílil na psychickou podporu ukrajinských rodin, kterou organizace navodila díky relaxační Snoezelen místnosti, ve které jsou podněcovány všechny lidské smysly. Pekli se rohlíčky, děti dostaly malé dárky a účastníci si mohli vyzkoušet arteterapii. Akci navštívilo okolo 30 lidí.

 • Eurocentrum Karlovy Vary: Z Bečova za minerálními prameny a Víkend otevřených zahrad

Lidé všech generací se setkali při zajímavé akci a seznámili se s komunitou ukrajinských občanů. Účastníci se zapojili do pochodu za minerálními prameny, stanoviště nabízela třeba opékání vuřtů nebo hry pro děti. Dále byly seznámeni hravou formou o činnosti Eurodesku a jeho aktivitách a programech. Akce se zúčastnilo přes 200 občanů z ČR a Ukrajiny.​ 

 • Klubíčko Kroměříž: Kulturní minifestival ČESKO-УКРАЇНА         

Akce se účastnilo na 250 osob. Cílem bylo spojit české a ukrajinské rodiny při společném programu, práci, nadšení. Z kulturních témat zaujalo srovnávání písma – kaligramy měly velký úspěch a potom tvorba Marije Prymačenko. Ukrajinské maminky byly nadšeny z možnosti péct chleba. Dalším pozitivem bylo vzájemné seznámení se našich českých a zahraničních dobrovolníků, kteří sdíleli své projekty, ať dobrovolnické, či solidární.

 • Medovníček: Pohádkový les

Program byl určen českým i ukrajinským rodinám, které absolvovaly aktivity a drobné úkoly v lese, kde dobrovolníci v kostýmech představovali pohádkové postavy. V zázemí Myslivny probíhal doprovodný program jako tancování pro děti a malování na obličej. Pohádkový les nakonec přilákal okolo 800 dětí a rodičů.

 • Mladiinfo ČR: Díky Česko, díky Ukrajino

Akce pomohla vyjádřit podporu a solidaritu s osobami přicházejícími do ČR z Ukrajiny, vytvořila zázemí pro setkávání osob dlouhodobě žijících v České republice a osob přicházejících z Ukrajiny. Celkem se zúčastnilo 100 osob z České republiky i Ukrajiny.

Součástí akce Grilování pro celou rodinu bylo grilování, kreativní workshop, v jehož rámci si účastníci vyráběli tradiční ukrajinskou panenku „motanka“, prezentace Evropského sboru solidarity a divadelní představení pro děti zajištěné organizací Mikro-teatro.

 • Radka: Zahradní slavnost a Interkulturní setkání mládeže

Radka uspořádala akce k aktivnímu zapojení ukrajinské komunity. V rámci zahradní slavnosti se představily dobrovolnice Hanna z Ukrajiny a Alexandra z Francie. Proběhlo společné interkulturní vaření a debata s Hannou ohledně aktuální situace v její domovině. Alexandra následně návštěvníky seznámila s výrobou tradičních francouzských náramků přátelství. 

Druhou akcí byl festival EKOdobroš, kde probíhala interkulturní setkání, workshopy a diskuse s dobrovolnicemi. Vznikla také výstava o Evropském sboru solidarity. Akcí se zúčastnilo na 180 lidí.

 • Středisko volného času, Holešov: Slavíme společně Den Dětí

V letošním roce byla tato tradiční akce obohacena o aktivity také pro děti a mladé lidi z Ukrajiny. Na programu byl Pohádkový les a workshopy – bubenický, žonglování, hudební a taneční. Celkem se do přípravy a organizace akce zapojilo cca 100 dobrovolníků, kteří měli radost z tak velkého zájmu ze strany Ukrajinců. Přišlo jich nakonec přes 1600.

 • Středisko volného času, Ivančice: Horizont pro Ukrajinu

Akce se zúčastnili jak Ukrajinci ubytovaní v SVČ Ivančice, tak Ukrajinci z okolních obcí. Účastníků bylo kolem 200. Velice zdařilé byly ochutnávky jak ukrajinské, tak české kuchyně, kde se v místě shlukovali občané obou zemí a zkoušeli si předávat nejrůznější informace. Účastníci si také zahráli vědomostní hru Kahoot – z Česka pro ukrajinské občany a otázky z Ukrajiny pro české občany.

 • Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem: Křesadlo 2021

Smyslem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, poděkovat jim a šířit myšlenku dobrovolnictví směrem k veřejnosti. Během večera bylo oceněno 6 dobrovolníků z Ústeckého kraje. Oceněni byli také dobrovolní tlumočníci ukrajinského původu, kteří působí v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Akce se zúčastnilo na 100 lidí.