Komise chce zlepšit inkluzivitu, kvalitu a uznávání dobrovolnických aktivit

Cílem je podpořit dobrovolnictví mladých lidí a odstranit zbývající překážky pro přeshraniční mobilitu.

Evropská komise v lednu 2022 zveřejnila svůj návrh doporučení Rady o mezinárodní dobrovolnické činnosti mladých lidí, který je zároveň jedním z prvních konkrétních iniciativ v rámci Evropského roku mládeže. Komise v tomto návrhu vyzývá členské státy k zajištění snadnějšího přístupu k mezinárodnímu dobrovolnictví pro všechny mladé lidi, k podpoře vysoké úrovně kvality vnitrostátních organizátorů dobrovolnictví, k šíření povědomí o přínosu dobrovolnictví, k podpoře ekologických dobrovolnických projektů a k dalším krokům. Současně vyzývá členské státy, aby tento návrh urychleně přijaly.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.