Jak zapojit mladé publikum? Sdílení, inspirace i vše o financování v programu Erasmus+

Pavlína Macounová, DZS

Erasmus+

Kulturně-vzdělávací projekty pro mladé lidi se staly hlavním tématem našeho listopadového školení.

Jak zapojit mladé publiku,: sdílení, inspirace a financování

Jak zapojit mladé publikum: sdílení, inspirace a financování, tak se jmenovalo dvoudenní školení, které jsme zrealizovali ve spolupráci s Asociací divadelních lektorů od 23. do 24. listopadu v Praze. Během školení mezi sebou účastníci z kulturního odvětví sdíleli tipy a zkušenosti se zapojováním mladých lidí do svých doprovodných vzdělávacích programů. Kromě inspirace na možné vzdělávací aktivity se mohli ale dozvědět i to, z jakých grantů byly jejich vzdělávací projekty financované. Důležitou součástí školení bylo představení programu Erasmus+, jako grantové příležitosti pro kulturní organizace, v tomto případě divadla. Na příkladech již uskutečněných kulturně-vzdělávacích projektů byly představeny možnosti programu Erasmus+ neformální vzdělávání mládeže a Erasmus+ vzdělávání dospělých jako možné směry, kterými se žadatelé mohou při podávání svých žádostí vydat, protože i jako kulturní organizace se můžete zapojit do nadcházející výzvy a zrealizovat tak svůj projekt.

TIP: Věděli jste, že v rámci programu Aktivity participace mládeže, můžete zrealizovat čistě národní projekt bez nutnosti zahraničních partnerů? Využijte příležitost o tento typ projektu zažádat do 20. února 2024 .