Jak program Erasmus+ podporuje inkluzi ve vzdělávání?

Erasmus+ CZELO

Nově vydaná závěrečná zpráva přináší výsledky projektů Erasmus+ z let 2014–2020 podporujících inkluzi ve vzdělávání.

Dne 15. června 2022 vydala Evropská komise závěrečnou zprávu Data collection and analysis of Erasmus+ projects. Focus on inclusion in education: final report. Zpráva přináší jak soupis 120 projektů programu Erasmus+, které byly v databázi projektů Erasmus+ označeny jako „dobrá praxe“ v oblasti inkluze ve vzdělávání, tak výsledky výzkumu zabývajícího se patnácti projekty vybranými z tohoto soupisu jako případové studie. Vybraných patnáct projektů pokrývá všechny úrovně a odvětví vzdělávání a odborné přípravy a do některých je zapojena i Česká republika.  

 

Zmíněný výzkum provedlo od května do listopadu 2021 konsorcium složené z Dánského technologického institutu (Danish Technological Institute), centra pedagogického výzkumu 3s Unternehmensberatung z Rakouska a společnosti ECORYS.  

V rámci terénního výzkumu bylo konzultováno na 80 zúčastněných stran, a to prostřednictvím individuálních rozhovorů nebo rozhovorů v tzv. fokusních skupinách. Byly zkoumány následující politické aspekty inkluze ve vzdělávání, mimo jiné:  

  • Učební prostředí (učební plány, hodnocení, přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávání atp.) 

  • Žáci a žákyně a „atmosféra“ v rámci vyučování a studia (wellbeing a pozitivní přístup k rozmanitosti) 

  • Zapojení rodičů a rodin 

  • Spolupráce s mimoškolními zúčastněnými stranami a se širší veřejností 

  • Správa a vedení škol (včetně zajištění jejich kvality) 

 

Více informací naleznete v závěrečné zprávě zveřejněné na webových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie.