Jak pomůže Erasmus+ školám připravit se lépe na budoucnost? To ukázala Evropská cena za inovativní výuku

TS, DZS

Erasmus+

Oceněno bylo přes sto projektů z 31 zemí, mezi nimi i čtyři z České republiky.

Evropská komisařka Mariya Gabriel a slovinská ministryně Dr. Simona Kustec představily 16. září 2021 Evropskou cenu za inovativní výuku. Tato cena byla v roce 2021 vyhlášena vůbec poprvé a dává si za cíl poukázat na vynikající výukové postupy v rámci projektů financovaných z programu Erasmus+ na období 2014–2020. Byla vyhlášena ve čtyřech kategoriích – předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední všeobecné vzdělávání a střední odborné vzdělávání. Celkem tuto cenu získalo v celé Evropské Unii 104 projektů z 31 zemí. Vítězi za Českou republiku se stali:

  • V kategorii předškolního vzdělávání bylo nominováno Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. s projektem WE Learn and COMmunicate Ensemble.
     
  • V kategorii základního vzdělávání se umístila Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace s projektem Podpořme a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni základní školy.
     
  • V kategorii středního všeobecného vzdělávání se umístilo Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 s projektem Together.
     
  • V kategorii středního odborného vzdělávání se umístila Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace s projektem Searching and balancing contrasts between nature protection and intensive agriculture in different European countries.

Vítězné projekty letošního ročníku této Ceny ukázaly inovace ve způsobech kombinace distančního, prezenčního a digitálního učení. Jejich úspěchy a inovace přispívají k efektivnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Tyto projekty mohou do budoucna inspirovat vývoj nových výukových postupů jako součást reakce na pandemii COVID-19. Pomohly učitelům rozvíjet nové kompetence, zapojily je do celoškolních přístupů a maximalizovaly výhody spolupráce mezi učiteli a jejich školami s evropskými partnery.

Zahajovací událost můžete shlédnout z nahrávky.

Vyhlášení této Ceny na národní úrovni proběhne 22.11.2021, vyhlášení na celoevropské úrovni proběhne 20.10.2021 na online streamu.