Hledáme Quality label experty v Evropském sboru solidarity

Staňte se QL expertem/expertkou, kteří hodnotí žádosti Quality label v novém programovém období.

Pro síť Quality label expertů v programu Evropský sbor solidarity otevíráme novou příležitost pro všechny zájemce o hodnocení žádostí o Quality label v novém programovém období včetně Vašeho aktivního zapojení do akreditačních a monitorovacích návštěv organizací. Podpoříte připravenost organizací vstupujících do mezinárodního programu určeného pro všechny, kteří realizují mezinárodní spolupráci v oblasti neformálního vzdělávání, práce s mládeží a dobrovolnictví.

  • Veškeré informace o práci QL expertů, včetně podmínek, které musí zájemce splňovat, najdete v inzerátu v sekci Volná místa na našem webu.
  • Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám Váš životopis a motivační dopis e-mailem na dzs@teamio.eu nejpozději do 29. 11. 2020.
  • Na začátku prosince Vás vyrozumíme o dalším postupu.