Hledáme QL Experta/QL Expertku

Podpoříte připravenost organizací vstupujících do mezinárodního programu určeného pro všechny, kteří realizují mezinárodní spolupráci v oblasti neformálního vzdělávání, práce s mládeží a dobrovolnictví.

Česká republika

IČO / DPP

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

 • seznámíte se s prioritami programu Evropského sboru solidarity v novém programovém období 2021 – 2027;
 • budete od počátku při nastavování kvalitativních procesů;
 • budete akreditovat organizace - budoucí žadatele o grantové prostředky v programu Evropský sbor solidarity;
 • budete poskytovat odbornou podporu v oblasti akreditačního procesu - včetně Vašeho aktivního zapojení do akreditačních a monitorovacích návštěv organizací, komunikace s jejich zástupci, konzultace při zpracování žádostí;
 • budete předkládat písemná hodnocení, spolupracovat s dalšími externími QL experty a zodpovídat za společný akreditační proces;
 • budete pracovat s elektronickém nástroji, který je pro daný program určen;
 • budete se průběžně vzdělávat a získávat nové zkušenosti; budete se podílet na systému monitoringu a zvyšování kvalitativního rámce pro určený program;
 • zajímavá, odpovědná časově flexibilní role, motivační a velmi smysluplná práce;

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?

 • máte ukončený bakalářský stupeň vzdělání;
 • nabízíte zkušenosti v oblasti neformálního vzdělávání či v oblasti evropských mobilit a projektů podporujících zaměstnanost mladých lidí;
 • znáte cílovou skupinu programu Evropský sbor solidarity
 • zvládnete práci na PC na uživatelské úrovni, přístup na internet a e-mail samozřejmostí;
 • ovládáte angličtinu minimálně na úrovni B1-C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR
 • analytické a kritické myšlení;
 • jste zodpovědný/á a samostatný/á; zároveň kooperativní a týmový/á;
 • jste časově flexibilní a dodržujete termíny;  
 • nejste ve střetu zájmů v souvislosti s osobami či organizacemi/institucemi, které předkládají žádost či realizují projekt v rámci programů Erasmus+ mládež ve Výzvě 2021 / Evropský sbor solidarity / Vzdělávání Fondů EHP.

ČÍM U NÁS VYNIKNETE?

 • máte zkušenosti s hodnocením projektů a/nebo s vedením projektů a/nebo akreditací projektů a/nebo absolvování projektu v rámci programu Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity
 • můžete nabídnout konzultační dovednosti (ústní i písemná forma konstruktivní zpětné vazby, formulace jasných doporučení budoucím žadatelům);
 • jste časově flexibilní, kooperativní a ochotný se dále vzdělávat;
 • jste ochoten/ochotna absolvovat pravidelná školení DZS pro QL experty Evropského sboru solidarity.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • zázemí moderní státní organizace zapojené do mezinárodní sítě národních agentur Evropské komise;
 • zajímavou, stabilní a smysluplnou práci;
 • variabilní formu spolupráce - na rámcovou smlouvu (IČO) nebo dohodu o provedení práce;
 • ohodnocení 400 Kč/hod.; cestovní náklady související s akreditačními návštěvami jsou propláceny DZS;
 • průběžné vzdělávání a školení v oblasti pravidel programu Evropského sboru solidarity a Quality label, možnost účasti na mezinárodních setkáních QL expertů;
 • prestižní roli při nastavování kvalitativního rámce a systému monitoringu v neformálním vzdělávání;
 • možnost se vypracovat do supervizní role;
 • možnost vykonávat hodnocení z domova a zároveň realizovat návštěvy přímo u žadatelů o Quality Label;
 • vstřícnou komunikaci, otevřenost, spolupráci a podporu;
 • možnost volby počtu akreditací v závislosti na Vašich dalších aktivitách a časových možnostech.

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám Váš životopis a motivační dopis e-mailem na dzs@teamio.eu nejpozději do 29. 11. 2020.
Na začátku prosince Vás vyrozumíme o dalším postupu.

Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro spolupracující osoby dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).