Globální dimenze Erasmus+ bude v novém období posílena

Erasmus+ CZELO

Jaká je evropská strategie globální spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací?

V červnu se setkala pracovní skupina IGLO k nedávno přijatému Globálnímu přístupu Evropy ke spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Jedná se o jediné sdělení Evropské komise, které se věnuje mezinárodní spolupráci v rámci konkrétní oblasti a více se o něm můžete dočíst v zápise.

Tohoto sdělení se týkal také seminář na téma globální spolupráce v oblasti výzkumu, inovací a vzdělávání z perspektivy EU, který následně uspořádala NorCore, Norská kancelář pro výzkum, inovace a vzdělávání v Bruselu. Seminář se věnoval také globálnímu rozměru evropské vzdělávací politiky – včetně nových mezinárodních prvků programu Erasmus+.

Globální přístup ke vzdělávání

Gianpaolo Suriano (GŘ EAC) připomněl ambiciózní Sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 i zastřešující priority pro vzdělávání na následujících 7 let, mezi něž patří také posilování geopolitické dimenze vzdělávání. To zahrnuje posílení mezinárodního rozměru programu Erasmus+, spolupráci se strategickými globálními partnery a prosazování přístupu „Team Europe“.

Globální dimenze bude implementována prostřednictvím Erasmus+. Program podporuje spolupráci s asociovanými a mimoevropskými zeměmi, a v novém programovém období bude jeho mezinárodní rozměr ještě posílen. Celkový rozpočet (26,2 miliard eur) bude opět doplněn z externích nástrojů EU, tentokrát o 2,2 miliardy eur. Nejvíce rozpočtu bude jako vždy dedikováno VŠ sektoru, ale i ostatním vzdělávacím oblastem se otevírá řada nových mezinárodních příležitostí:

  • budování kapacit – v oblasti VŠ vzdělávání a nově také v odborném vzdělávání a přípravě, mládeži a sportu, jedná se o nejznámější a nejúspěšnější mezinárodní aktivitu,
  • mezinárodní mobility – VŠ vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, mládež a sport,
  • virtuální mobility – nově,
  • akce Jean Monnet,
  • Erasmus Mundus – společné studijní programy,
  • allumni asociace – důležité pro veřejnou diplomacii a kontinuitu spolupráce,
  • eTwinning – školní sektor, nově bude více otevřen mezinárodně.

Více informací se dočtete v zápise z akce na webu CZELO.