Generace Erasmus. Úspěšná kariéra začíná při studiu

RV, DZS

Erasmus+

Žáci a studenti, kteří absolvovali výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+, jsou spokojenější a úspěšnější.

Vědí, co chtějí v životě dělat. Rychleji najdou zaměstnání. Jsou lepší v komunikaci i týmové práci. Žáci a studenti, kteří absolvovali výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+, jsou spokojenější a úspěšnější. Potvrzují to odborné studie i oni sami.

Program Erasmus+ patří k nejrozšířenějším možnostem studijních výjezdů do zahraničí. Nejčastěji je spojován s vysokoškolským studiem, ale do zahraničí na Erasmus vyrážejí i středoškoláci, učňové, nebo třeba pedagogičtí pracovníci. Od roku 1998, kdy se Česká republika do programu zapojila, vyjelo díky Erasmu do zahraničí přes 300 tisíc lidí. Nyní vstupuje do nového programového období, které žákům, studentům i organizacím nabídne ještě více možností než dosud.

generace Erasmus

Nové prostředí, nový svět

Pravidelně realizované dopadové studie prozrazují, že absolventi výjezdů v rámci Erasmu+ vnímají zlepšení svých dovedností v celé řadě oblastí. Nejznatelnější posun vidí ve svých schopnostech reagovat na nové situace a komunikovat. Zlepšení však pozorují také v organizačních a analytických dovednostech či kritickém myšlení. Tři čtvrtiny absolventů výjezdů uvádí, že jim zkušenosti z výjezdu pomohly najít pracovní uplatnění. Statistiky potvrzují, že čerství absolventi, kteří během studia vyjeli na zahraniční studijní pobyt či stáž, najdou po dokončení studia práci rychleji než absolventi, kteří na výjezdu v zahraničí během studia nebyli. Schopnosti a dovednosti nabyté během výjezdu v zahraničí ve svém zaměstnání uplatní 9 z 10 absolventů. Po několika letech v zaměstnání vykazují absolventi studentských výjezdů vyšší spokojenost se svým pracovním životem, a dokonce mají v průměru vyšší příjmy než zaměstnanci, kteří se během svého studia zahraničního výjezdu neúčastnili.

Pozitivně hodnotí dopady zahraničních výjezdů na své žáky i učitelé v odborném vzdělávání a přípravě. Žáci středních odborných škol a učilišť mohou během svého studia absolvovat v rámci Erasmu+ praktické zahraniční stáže v délce až jednoho roku. Nejčastěji však vyrážejí na tři měsíce, během kterých si vyzkouší svůj obor v praxi v zahraničním kontextu. Vrací se sebevědomější a samostatnější, s jasnější představou o tom, čemu se chtějí v budoucnu věnovat. Po absolvování stáže žáci uvádějí, že se zlepšil jejich vztah ke studovanému oboru, mnoho z nich si na základě zkušenosti v zahraničí vybere svou budoucí specializaci a mnozí hodnotí výjezd jako nejlepší zkušenost z celého studia.

„Stáž byla úžasná zkušenost. V životě jsem nedostal lepší šanci, než byla tato. Práce byla super, naučil jsem se tam za 3 měsíce víc než za celý rok ve škole,“ uvedl jeden z absolventů stáže po svém návratu.

Nový Erasmus+, více možností

Aby z přínosů zahraničních výjezdů mohlo těžit co nejvíce účastníků, zaměří se program Erasmus+ ve svém novém programovém období na zpřístupnění svých aktivit. Do nového programového období vstoupil Erasmus+ s rokem 2021 a zpřístupnění je jedním z jeho hlavních pilířů. Bude se týkat širšího zapojení účastníků s omezenými příležitostmi, ale také zapojení většího spektra organizací či států, které se dosud zapojit nemohly. Hlavní prioritou je proto odstraňování bariér – sociálních, ekonomických i administrativních.

Dostupnosti chce Evropská komise dosáhnout například zvýšením příspěvků pro účastníky se specifickými potřebami. Další zpřístupnění má zajistit možnost zkrácení délky výjezdů, tak aby se mohli zapojit i ti, pro které by dlouhodobý pobyt představoval překážku – třeba proto, že během studia pracují, nebo se starají o potomky.

V novém programovém období bude kladen důraz na využití online nástrojů, díky čemuž se také může zapojit více účastníků. Ve vysokoškolském sektoru bude například nově možné realizovat intenzivní programy spojující fyzické výjezdy a virtuální aktivity, které budou kombinovat online spolupráci před a po skupinovém výjezdu. Zapojení více účastníků bude možné také díky krátkodobým výjezdům, jako jsou třeba letní školy.

Příležitost v každém věku

Program Erasmus+ je otevřený pro všechny sektory vzdělávání, a ačkoliv je vysokoškolských studentů, kteří díky němu každý rok míří do zahraničí, tradičně nejvíce, nové programové období nabídne více možností i v ostatních sektorech vzdělávání.

Například organizace věnující se vzdělávání dospělých budou nově moci díky Erasmu+ využít možnosti pozvat si zahraničního experta, který obohatí jejich běžnou výuku a přispěje ke zlepšení výukových metod.  

V oblasti školního vzdělávání bude důraz kladen na dlouhodobé výjezdy žáků, kteří tak budou moci strávit několik měsíců na zahraniční škole. To přispěje k prohloubení jejich znalostí cizích jazyků a kultur. To se týká například studentů gymnázií, kteří tak budou moci na zahraniční škole studovat několik měsíců, nebo třeba celý rok.

Nový program Erasmus je otevřený i pro vás! Zjistěte více informací na stránkách Erasmus+, nebo na své škole, univerzitě či u svého zaměstnavatele.