Dlouhodobý pobyt v zahraničí už na střední? Naprosto nedocenitelný

RV

Erasmus+

Díky programu Erasmus+ mají žáci středních škol příležitost absolvovat krátkodobé i dlouhodobé pobyty v zahraničí.

Mohou mít podobu studijních výjezdů v případě žáků gymnázií nebo praktických stáží pro žáky odborných škol. Učitelé i absolventi výjezdů se shodnou na jednom - dlouhodobé výjezdy jsou jednou z nejpřínosnějších aktivit celého studia.

Dlouhodobé výjezdy na střední
Díky tomuto nadšenému přístupu si stále více žáků prožije svůj první delší pobyt v zahraničí, zakusí odloučení od rodiny a přátel a učiní tak první zásadní krok k samostatnosti. Společníky na téhle cestě jim jsou mentoři i hostitelské rodiny. A samozřejmě také noví přátelé.
Na studijní pobyty a stáže vyjíždí ročně tisíce žáků. Podle dat z průzkumu, který jsme v uplynulém roce realizovali, by více než 90 % absolventů praktických stáží jednoznačně doporučilo výjezd svým vrstevníkům. Jaké jsou hlavní důvody? A jak výjezd v tak útlém věku úspěšně zvládnout?

Nejcennější je každodennost
Na partnerských zahraničních školách mohou žáci v rámci dlouhodobých studijních pobytů studovat od dvou měsíců až po celý jeden rok. U dlouhodobých praktických stáží jsou to tři měsíce až rok. Nejvyhledávanější variantou jsou dvou až tříměsíční studijní pobyty a tří až čtyřměsíční praktické stáže - žáci tak mají možnost zažít každodennost v cizí zemi, zároveň ale nepřijdou o celý školní rok a mohou tak do dalšího ročníku pokračovat se svými spolužáky.Jazyková bariéra při studiu?
Náplň studia při studijních pobytech na zahraniční škole probíhá na základě dohody mezi oběma školami. Jejím záměrem není zahltit žáky informacemi, smyslem celé aktivity je především to, aby dokázali přijmout nové výzvy, zvládli se začlenit do nových kolektivů a proniknout do zvyků jiné kultury. Lze například vybrat předměty, při kterých není nutná precizní znalost jazyka hostitelů. Žák tak může kupříkladu navštěvovat více hodin angličtiny v různých ročnících anebo se zaměřit na přírodní vědy- u matematiky, fyziky či chemie je jazyková bariéra minimální.Zkušenost ze zahraničí - výhoda na pracovním trhu
V odborném vzdělávání a přípravě se žáci zpravidla vydávají do podniku či organizace, kde si vyzkouší své řemeslo či obor v praxi. Zlepší tak nejen své jazykové kompetence, ale i svou odbornost, čímž zvyšují svou budoucí uplatnitelnost na pracovním trhu.Trpělivější, empatičtější a sebejistější
Žádný kurz nevpraví žáka střední školy do cizího jazyka tak, jak to dokáže dlouhodobý pobyt v zahraničí. U dramatického zlepšení jazykových dovedností však výčet přínosů zdaleka nekončí. Zásadní změna prostředí vystaví žáky mnoha zkouškám. Domů se vracejí trpělivější, empatičtější a sebejistější. Umí nahlížet na nové situace z více úhlů a jsou otevřenější dalším výzvám.