Evropská unie nadále podporuje vzdělávací spolupráci s Ukrajinou

Erasmus+ CZELO

Ve čtvrtek 15. června podepsal eurokomisař Schinas s ukrajinským ministrem školství Lisovyiim ujednání o spolupráci ve vzdělávání.

Ujednání mimo jiné umožňuje Ukrajině, aby se účastnila pracovních skupin Strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání a sítě Eurydice. Ukrajina může také plně využít možností programu Erasmus+, zejména eTwinningu, a v příštím roce nově Budování kapacit v oblasti mládeže a sportu díky zahrnutí zemí Východního partnerství do tohoto typu projektů. 

CZELO EU UA

Dlouhodobá spolupráce a vzájemné uznávání akademických kvalifikací 

Evropská komise a ukrajinské ministerstvo školství v dokumentu připomínají dlouhodobou spolupráci EU a Ukrajiny v oblasti vzdělávání, zejména od podepsání Dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou v roce 2014. Komise v ujednání opět vyzývá ukrajinské ministerstvo školství k účasti v pracovních skupinách Strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání, což má umožnit Ukrajině sladit právní předpisy s EU „acquis communautaires“ v oblasti vzdělávání a usnadnit vzájemné uznávání akademických kvalifikací. Na tom by měly členské státy EU společně s Ukrajinou spolupracovat, Evropská komise již za tímto účelem loni vydala Doporučení Komise o uznávání kvalifikací osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajině a Pokyny pro zrychlené uznávání ukrajinských akademických kvalifikací.  

Komise rovněž umožnila ukrajinskému ministerstvu školství, aby se zapojilo do sítě Eurydice a získalo tak lepší představu o evropských vzdělávacích systémech a jejich spolupráci. Schinas také vybídl Ukrajinu, aby plně využila možností, které jí skýtá program Erasmus+, od posílené spolupráce mezi školami až po potenciál online platforem jako je eTwinning. Schinas navíc oznámil, že se v příštím roce otevře ukrajinským organizacím možnost účastnit se od roku 2024 projektů mezinárodní spolupráce v rámci Budování kapacit v oblasti mládeže a sportu.  

Ministerská zasedání v oblasti vzdělávání a podpora EU od začátku války 

Kromě rozšíření Budování kapacit v oblasti mládeže a sportu a podpory vzájemného uznávání kvalifikací Evropská komise spolu s ukrajinským ministerstvem školství plánují pořádat dvakrát ročně ministerská zasedání o vzdělávání. První se konalo 15. června 2023 v Kyjevě, druhé by se mělo odehrát v Bruselu na podzim 2023.  

Od začátku války do 30. dubna 2023 bylo ve vzdělávacích systémech členských států EU a čtyř zemí mimo EU přidružených k schengenskému prostoru zapsáno téměř 780 000 ukrajinských žáků a studentů. Komise nadále podporuje členské státy v přijímání nových žáků, mimo jiné prostřednictvím skupiny EU pro solidaritu v oblasti vzdělávání pro Ukrajinu, v níž si orgány členských států vyměňují osvědčené postupy a koordinují práci na úrovni EU. Komise také již na začátku války umožnila maximální flexibilitu v rámci programu Erasmus+ na podporu mládeže a studentů z Ukrajiny, včetně plného a bezplatného přístupu k online platformě jazykové podpory Erasmus+. Probíhající projekty pak mohly přizpůsobit své zaměření podpoře Ukrajiny a žadatelé o granty byli vyzváni, aby do projektového návrhu zahrnuli činnosti spojené s integrací ukrajinských uprchlíků, propagací evropských hodnot nebo bojem proti dezinformacím a falešným zprávám. Ukrajině byly také otevřeny příležitosti v oblasti mobilit ve vzdělávání a odborné přípravě, což bylo předtím možné již v oblasti mládeže. 

Více se dozvíte v tiskové zprávě Komise.