Erasmus+ Virtuální výměny - Informační den Výzva 2022

Erasmus+ CZELO

EACEA zveřejnila materiály a termín informačního dne k projektům Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Až do 20. září 2022 je možné podávat žádosti o projekty Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže. Co si pod těmito výměnami představit?  

Projekty virtuálních výměn mezi organizacemi ze zemí EU a mimo ni umožňují realizaci různých typů a formátů online výměn (v malých skupinách a za moderace školeného facilitátora) zaměřených na mezikulturní dialog, zlepšování kritického myšlení a mediální gramotnosti, rozvoj digitálních a měkkých dovedností či podporu aktivního občanství a společných hodnot. Konkrétní aktivity mohou zahrnovat například diskuze mezi mladými lidmi či studenty vysokých škol na konkrétní témata (digitální technologie, boj proti změnám klimatu, genderová rovnost, podpora vzájemné tolerance atp.), interaktivní online kurzy podporující komunitní inciativy nebo školení pracovníků s mládeží či zaměstnanců vysokých škol, kteří na virtuálních výměnách chtějí spolupracovat  se svými partnery ze zahraničí.  

Projekty se plánují na 3 roky, maximální možný grant činí 500 000 eur (počítáno dle počtu zapojených účastníků) a účastnit se jich musí vždy minimálně 4 organizace (dvě z členských států EU nebo zemí přidružených k programu Erasmus+ a dvě ze zemí nepřidružených k Programu z jednoho vybraného regionu). 

Pokud vás projekty zaujaly, neváhejte se zúčastnit informačního dne, který za tímto účelem pořádá Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA15. června 2022 od 14:00.  Pokud informační den nestihnete, na webu CZELO následně najdete zápis a materiály z této akce. 

Více informací o Virtuálních výměnách se dozvíte v informačním letáku, na stránce centralizovaných aktivit Erasmus+ a v Příručce k programu Erasmus+.