Erasmus+ spojuje i v cirkusové pedagogice

Přečtěte si výběr z letní Mozaiky, tentokrát zaměřené na vzdělávání kulturou.

Foto: Archiv CIRQUEONuFoto: Archiv CIRQUEONu

Přední česká cirkusová organizace CIRQUEON, která příští rok oslaví již 15 let své existence, vznikla s jasným posláním – po vzoru západoevropských cirkusových center v Česku vybudovat centrum pro podporu a rozvoj tzv. nového cirkusu. Stojí za ním jeho tehdejší spoluzakladatelka a současná umělecká ředitelka Šárka Maršíková. Jaký dopad mělo zapojení do programu Erasmus+ na úspěch této mise a jaké klíčové změny program přinesl do české cirkusové pedagogiky?

CIRQUEON přináší cirkusové umění mezi široké spektrum lidí – od malých dětí až po seniory. Pořádá pravidelné či jednorázové kurzy, které nejenže podporují zájem o cirkusové umění, ale rovněž rozvíjejí fyzické a kreativní dovednosti zúčastněných. Klíčovou činností je podpora umělců a umělkyň prostřednictvím poskytování prostoru pro umělecké rezidence a osobní trénink. „Pravidelně také sledujeme dění na poli nového cirkusu v Česku a informujeme o něm odbornou i laickou veřejnost,“ uvádí Adéla Brabcová, PR manažerka organizace, „a v neposlední řadě se věnujeme propojování s dalšími organizacemi doma i ve světě prostřednictvím společných projektů,“ dodává.

Cirkus není jen zábava, ale  i možnost osobního rozvoje. Foto: Archiv CIRQUEONuCirkus není jen zábava, ale  i možnost osobního rozvoje. Foto: Archiv CIRQUEONu

(Znovu)objevování cirkusu díky zahraniční inspiraci

Projekt ABCirk, podpořený programem Erasmus+, spojil mladé české cirkusové talenty s jejich zahraničními protějšky. Díky mezinárodní spolupráci s irským Galway Comunity Circus Center, brněnským LeGrandem a později i s belgickým Cirkus in Beweging se tak mládež nejen učila být cirkusovými lektory, ale také získala cenné zkušenosti, jak cirkusy fungují v jiných zemích, a mezinárodní kontakty s vrstevníky z dalších organizací. Nabyté dovednosti z tohoto tříletého projektu pak uplatňují ve svých kurzech a lektorských aktivitách. Dalším úspěšným příkladem mezinárodní spolupráce v rámci evropských cirkusových organizací je projekt Reinventing circus organizations. Ten vznikl ve spolupráci čtyř zahraničních partnerských organizací z potřeby utvářet a zlepšovat své pracovní prostředí, aby nejen motivovalo k lepší komunikaci v rámci organizace, ale bylo zároveň v souladu s cíli a vizemi organizace.

Mladí lidé na workshopu  nového cirkusu. Archiv CIRQUEONuMladí lidé na workshopu nového cirkusu. Foto: Archiv CIRQUEONu

Vášeň pro cirkus je celoživotní

Mimo nejrůznější kurzy nabízí CIRQUEON také možnost alternativních hodin tělesné výchovy ve školách, během kterých se tak s cirkusovým uměním mohou lidé seznámit doslova „na vlastní kůži“. Ve workshopech či v rámci dlouhodobější spolupráce se školami vytváří projekt TěloCIRK inkluzivní prostředí, ve kterém nejde o výkon, nýbrž o zvládnutí konkrétního úkolu. Ten může být adekvátně přizpůsoben dovednostem žactva. Díky tomuto kreativnímu vzdělávání se cirkus stává nejen formou zábavy, ale i podnětem k osobnímu rozvoji a spolupráci ve skupinách mezi žáky a žákyněmi. Neméně důležitou složkou projektu je také vzdělávání vyučujících, kteří si díky kurzům odnášejí řadu nových nástrojů. Ty následně mohou využít nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v jiných pedagogických oblastech.

Projekty v CIRQUEON rozvíjejí fyzické i kreativní dovednosti. Foto: Archiv CIRQUEONuProjekty v CIRQUEON rozvíjejí fyzické i kreativní dovednosti. Foto: Archiv CIRQUEONu

Organizace však pracuje s veřejností jakéhokoliv věku i v rámci dalších aktivit. A že jich není málo. Spolupracuje s domovy pro seniory, Psychiatrickou léčebnou v Bohnicích a dalšími institucemi, kterým nabízí pohybové aktivity. Pravidelně se také angažuje v práci s nevidomými (v rámci projektu NaSlepo), uskutečnila několik projektů s Jedličkovým ústavem a je v úzkém kontaktu s dětským fyzioterapeutickým oddělením pražské nemocnice v Motole. Dále spolupracuje i se Zdravotním Klaunem na jejich Cirkusech Paciento či se setkává s klientelou organizací Naděje, Beztíže a dalších. Přináší tak do životů zranitelných skupin nové pohybové výzvy.

NaSlepoCirkusovému umění se mohou věnovat všichni bez rozdílu. Foto: Archiv CIRQUEONu

Aktivity a projekty CIRQUEONu dokazují, že vzděláváním programem Erasmus+ je možné mít pozitivní dalekosáhlý dopad napříč generacemi. Zároveň také významně přispívají k rozvoji cirkusové pedagogiky v Česku. „Bez možnosti poznávat zahraniční praxi, podílet se na mezinárodních oborových projektech a sdílet zkušenosti v rámci dlouhé řady spoluprací bychom nedosáhli takové úrovně odbornosti v cirkusové pedagogice, jakou nyní máme,“ zdůrazňuje Adéla Brabcová.

Tento článek vyšel v letním vydání Mozaiky 2024, které se věnuje tématu vzdělávání kulturou. Můžete si ho přečíst zdarma na našem webuNeodebíráte ještě náš magazín Mozaika? Přihlaste se k odběru časopisu v elektronické nebo tištěné verzi.