Erasmus+ Aliance pro inovace − výzva 2022

Erasmus+ CZELO

Společenské výzvy, jako je změna klimatu, digitalizace, měnící se demografie či umělá inteligence jsou jádrem výzvy 2022.

Cílem je podpořit inovace prostřednictvím spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu. Může se jednat o projekty zaměřené na rozvoj inovací ve spolupráci s podniky nebo projekty podporující Pakt pro dovednosti a zaměřené na jeden ze 14 průmyslových ekosystémů.  

Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím portálu FTOP do 15. září 2022 v rámci jedné nebo obou následujících skupin:  

Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky 

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností 

Více informací naleznete v informačním letáku, v Příručce k programu a na webových stránkách Evropské komise, kde jsou také k dispozici doprovodné materiály pro zájemce o podání žádosti v letošní výzvě. 

Do projektů Erasmus+ zaměřených na podporu a rozvoj inovací se české instituce dlouhodobě aktivně zapojují

V současné době je v oblasti odborného vzdělávání (VET) řešen například projekt „Building up Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies“ zabývající se drony a virtuální realitou. Přestože patří tyto oblasti k novým chytrým technologiím (Průmysl 4.0) s obrovským potenciálem dalšího rozvoje, dosud se v rámci odborného vzdělávání běžně nevyučují. Členové Aliance proto modernizují stávající programy odborného vzdělávání a vytvářejí nové osnovy pro každý z těchto dvou oborů.  

V oblasti vysokoškolského vzdělávání (HE) nyní probíhá například projekt „Nephrology Partnership for Advancing Technology in Healthcare“ zabývající se chronickým onemocněním ledvin, jehož cílem je zajistit evropské strategické partnerství mezi univerzitami a klinickými centry specializovanými na nefrologii, a zvýšit tak zájem studentů o tuto oblast vzdělávání.