Dochází ke změnám v systému pojištění účastníků dobrovolnických projektů

Nový poskytovatel pojištění Henner začíná pojišťovat dobrovolníky od 8. 2. 2023. Krytí a principy pojištění zůstávají stejné, najdete je v Příručce programu 2023 (str.78-80). Pojistný plán dobrovolníků pak najdete na našem webu zde.
 
Dobrovolníci v projektech (ESC51) nového programu 2021-2027, kteří začínají svou dobrovolnickou činnost po 8. únoru 2023 (včetně), budou již pojištěni u nového poskytovatele Henner

Všichni dobrovolníci, kteří se účastní projektů (ESC11, ESC21, ESC13) z minulého programového období 2018-2020, a dobrovolníci v projektech (ESC51) nového programu 2021-2027, kteří započali svou aktivitu před 7. únorem 2023 (včetně), jsou po celou dobu aktivity pojištěni u dosavadního poskytovatele pojištění CIGNA.  

Oba poskytovatelé (Henner a CIGNA) tak budou po nějakou dobu fungovat paralelně.  

Pro zajištění pojištění všem účastníkům dobrovolnických projektů je potřeba, aby organizace dodržovaly následující postup:  

  • Dojde k propojení s účastníkem v PASS (Placement Administration and Support System): nabídka projektu je odeslána a přijata. 

  • Účastník je nahrán do systému Mobility Tool+/Beneficiary Module. 

  • Profil účastníka v těchto systémech (záložka Participations) je kompletně vyplněn a označen jako ´Complete´. V profilu účastníka je zaškrtnuto políčko pro pojištění: ´In the case of participants entitles to insurance coverage, please note that this information will be sent to the insurance company to enrol the participant.´ 

  • Všechny kroky výše zmíněné jsou provedeny alespoň 2 týdny před odjezdem dobrovolníka na aktivitu.

Podrobný návod k registraci dobrovolníků k pojištění najdete zde.