Změna v dokládání pojištění zahraničních dobrovolníků přijíždějících do Česka

Na zahraniční účastníky přijíždějící do Česka za účelem výkonu dobrovolnické činnosti v rámci programu Evropský sbor solidarity se nově nevztahuje povinnost uzavření zdravotního pojištění výhradně u VZP. Tato povinnost vzešla v platnost na základě novely zákona o pobytu cizinců ze dne 2. 8. 2021. Program Evropský sbor solidarity byl dne 21. 12. 2021 zařazen mezi výjimky, které jsou od této povinnosti osvobozeny. Tuto informaci zveřejnilo Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách.
 

Účastník dobrovolnického projektu se musí na ambasádě a na přepážkách OAMP MV ČR prokázat účastnickou smlouvou v češtině (originálem nebo ověřenou kopií). Tato změna nemá vliv na povinnost mít sjednané pojištění u CIGNA. Doporučujeme, aby účastník vlastnil potvrzení o platném zdravotním pojištění pro případ kontroly cizinecké policie.