DiscoverEU – Jízda k začlenění umožňuje mladým lidem s omezenými příležitostmi vycestovat

O přínosech projektu v rámci aktivity DiscoverEU – jízda k začlenění vypráví Petra Erguvanli z organizace Chance4Children.

Letos se poprvé do aktivity DiscoverEU – Jízda k začlenění zapojila také organizace Chance4Children. Petry Erguvanli, zástupkyně této organizace, jsme se v krátkém rozhovoru zeptali, jak jejich projekt v rámci aktivity DiscoverEU – Jízda k začlenění probíhal, co vše zahraniční zkušenosti přinesla jak účastníkům, tedy dětem z dětských domovů, tak organizátorům, nebo proč si myslí, že by se i další organizace měly do aktivity zapojit. 

 

Co je DiscoverEU – Jízda k začlenění? 

DiscoverEU – Jízda k začlenění je příležitost pro organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní osmnáctiletým lidem s omezenými příležitostmi vyrazit na cestu po Evropě. Nový formát doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU, v rámci které může každý osmnáctiletý Evropan vyhrát vlakovou jízdenku a cestovat po Evropě. Jízda k začlenění vznikla proto, aby příležitost vycestovat dostali i mladí lidé s omezenými příležitostmi, kteří by se do soutěže DiscoverEU nemohli nebo nezvládli zapojit sami.   

Iniciativa je součástí programu Erasmus+, který podporuje rovné příležitosti a inkluzi ve všech svých akcích. Organizace, které se zapojí do DiscoverEU – Jízda k začlenění, by měly navrhovat přístupné a inkluzivní projektové aktivity, zohledňovat názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojovat je do rozhodovacího procesu.  

Kdo se může zapojit? 

Organizace a instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost Domu zahraniční spolupráce a v případě schválení poté realizuje projekt, který umožní mladým lidem se znevýhodněním účastnit se DiscoverEU. Organizace způsobilé podávat žádosti jsou:  

  • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem  

  • Neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku 18 až 30 let 

Podzimní výzva k předkládání žádostí pro projekty v DiscoverEU – Jízda k začlenění 

Erasmus+ umožňuje předkládání žádostí o financování projektů každý rok celkem dvakrát. Nejbližší termíny jsou 4. října letošního roku. Všechny podmínky, které musí vaše organizace splňovat a další podrobnosti k žádosti, najdete na stránce aktivity

Nevíte si rady, jak postupovat? Připojte se na jeden z našich infowebinářů, kde vás procesem podání žádosti provedeme: