Building Successful International Partnerships: Jak proběhl II. ročník mezinárodního školení?

Markéta Tomášková, DZS, Oddělení vysokoškolského vzdělávání

Erasmus+

Tento týden jsme uspořádali dvoudenní školení v rámci programu Erasmus+ s workshopy pro pracovnice a pracovníky z 12 zemí.

TCA

Krátce po zahájení loňského ročníku shrnul jeden z účastníků, jak se někteří z jeho kolegů na jeho aktivity v rámci programu Erasmus+, Kooperativní partnerství, dívají: „U nás na ústavu jsem považován za podivína, který z neznámých důvodů tráví spoustu času obskurními vzdělávacími projekty“. Prohlášení vzbudilo nejen všeobecné pobavení, ale také na místě všechny přítomné sjednotilo; cítí se totiž veskrze stejně. Na akademické půdě zachvácené bojem o publikační body bývají vzdělávací projekty, svou povahou velmi náročné na čas a energii, považovány za oběť pro vzdělávání, kterou mnozí nejsou motivováni podstoupit.

Tento rok se v prostorách pražského hotelu Mama Shelter sešli zástupci dokonce 12 zemí: akademičky a akademici, projektové manažerky a manažeři a představitelé a představitelky univerzitních oddělení mezinárodní spolupráce, kteří chtějí být motorem inovací ve vzdělávání a poskytovat těm, kteří je implementují, tu nejlepší podporu. Během dvou dnů absolvovalo těchto 46 nadšených lidí celkem 5 vstupů/workshopů realizovaných čtyřmi zahraničními školitelkami a školiteli.

TCA

Do Prahy opět přijela Anna Stina Sinisalo, Head of Development v sekci International Affairs na University of Helsinki, která je zároveň za svou instituci ve vedení univerzitní aliance Una Europa. Vrátil se také Shane Lordan, Global Networks & Projects Manager z University College Dublin, který je rovněž za svou univerzitu ve vedoucím týmu aliance Una Europa. Jako noví školitelé se na akci podíleli Cristina Rigman, která dvacet let pracovala především v neziskovém sektoru a od roku 2014 školí pro rumunskou národní agenturu (tedy rumunský protějšek Domu zahraniční spolupráce), a Paul Guest ze Skotska, který jako nezávislý konzultant pracuje, mimo jiné, pro skotskou vládu a Evropskou komisi a pravidelně vede školení zaměřená na různé aspekty programu Erasmus+.

Anna Stina Sinisalo byla před získáním vedoucí pozice na University of Helsinki hlavní koordinátorkou pro Kooperativní partnerství. Když akademici a projektoví manažeři pracovali na projektových žádostech, posílali je právě jí, aby je okomentovala a doporučila jim, jaké úpravy by měli provést, aby měli vyšší šanci grant získat. Za své několikaleté působení na této pozici tím pádem Anna Stina získala podrobný přehled o tom, čeho se při plánování projektů vyvarovat a co naopak projektovou žádost dělá nadprůměrnou. Své zkušenosti shrnula na školení ve dvou vstupech: Finding Partners for Your Project Collaboration a Project Sustainability: Using Other Erasmus+ Funding to Support Your KA2 Cooperation Partnerships Project.

Shane Lordan začínal jako akademik a věnoval se rané hisperolatinské literatuře, kultům svatých na Britských ostrovech a středověké Skandinávii. Od roku 2019 nicméně pracuje jako Global Networks & Projects Manager na University College Dublin a jedním z jeho hlavních zaměření jsou právě Kooperativní partnerství. Díky tomu se na projekty Shane dívá jako akademický pracovník – řešitel i jako pracovník projektové podpory. Jeho workshop Stakeholder Engagement as a Key to the Success of Every Project byl zaměřen především na to, jak co nejlépe nastavit spolupráci, rozdělení rolí a komunikaci v projektovém týmu, aby se všichni jeho členové cítili dlouhodobě motivovaní a společně dosáhli nejlepších možných výsledků.

TCA

Zatímco Shane se věnoval především lidskému faktoru projektové spolupráce, Paul Guest vystavil účastníky výzvám finančního plánování projektu. Během několikahodinového workshopu Erasmus+ Lump Sum Financing: Insights, Expectations and a Chance to Practice vytvořilo devět týmů finanční strukturu jednoho z pracovních balíčků svého imaginárního projektu a odhadlo také celkovou částku, která by byla jako příspěvek na realizaci projektového záměru potřeba: 120 000, 250 000 nebo 400 000 euro. Paul následně porovnával plány jednotlivých týmů mezi sebou a vysvětloval, jak by se na návrhy nejspíš díval skutečný hodnotitel projektových žádostí.

Věřím, že pokud by Cristina Rigman probudila naše účastníky v jejich pokojích ve tři hodiny v noci, přivedla je do konferenční místnosti a provedla je svým workshopem The Art of Project Event Planning: Captivate, Educate & Inspire Your Audience, neusnul by ze 46 ani jeden. Workshop a její vystupování sršelo takovou energií, odhodláním a nadšením, že byly samy o sobě příkladem, na jakou atmosféru by měly akce organizované v rámci projektů aspirovat. Účastníci obdrželi nejen řadu tipů, jak pro svou akci získat to správné publikum, jak strukturovat její program a co nepodcenit při plánování, ale také pracovali ve skupinách a vymýšleli například co nejvýstižnější a nejatraktivnější názvy pro své konference, workshopy a semináře. 

TCA

Děkujeme všem za aktivní účast, nadšení a vynikající podněty.