ALIANCE pro INOVACE - konkurenceschopnější a soudržnější EU

Erasmus+ CZELO

Od této výzvy programu Erasmus+ na podporu inovací si Komise slibuje zvýšení kreativity a podnikavosti v EU

..a nepřímo pak inovativní řešení řady společenských a ekonomických výzev jako jsou změna klimatu, měnící se demografie, digitalizace, umělá inteligence či rychlé změny zaměstnanosti.

Organizace se mohou zapojit do projektů prostřednictvím 2 skupin partnerství:

1) Aliance pro vzdělávání a podniky

V tomto kontextu výzva směřuje k podpoře efektivních systémů vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, které jsou propojeny s širším socioekonomickým prostředím, trhem práce a také výzkumným sektorem a společně tak vytvářejí inovační prostředí (inovativní a víceoborové přístupy k výuce, smysl pro iniciativu, podpora podnikatelského ducha aj.).

2) Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

Výzva cílí na vytváření nových strategických přístupů k rozvoji dovedností v konkrétním odvětví. Skrze projekty Aliancí pro inovace tak bude naplňován Pakt pro dovednosti, a to rozvíjením strategie odvětvových dovedností v některém ze 14 průmyslových ekosystémů = cestovní ruch; mobilita-doprava-automobilový průmysl; letectví a obrana; stavebnictví, zemědělsko-potravinářský sektor; nízkoemisní energeticky náročná odvětví, textilní průmysl; kreativní a kulturní průmysl; digitální ekonomika; obnovitelné zdroje energie; elektronika; maloobchod; sociální ekonomika a zdraví.

Jedná se o další přímo řízenou aktivitu Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu EACEA, projektové žádosti je třeba podávat prostřednictvím jednotného F&T portálu EK do 7 září 2021 do 17:00.

Agentura EACEA uspořádala spolu s DG EAC a DG EMPL 8. června informační webinář, který můžete shlédnout kdykoli na jejích webových stránkách. Širší kontext a praktické informace naleznete v zápise z tohoto informačního semináře EK na webu CZELO. Pro více detailů k této komplexní aktivitě nahlédněte do Příručky programu a k dispozici je též stručný fact sheet.