Aktuality v únoru 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol.

AKCE

Webinář o bilaterálních a multilaterálních programech – 9. únor v 10:00

Pro pracovníky zahraničních oddělení, oddělení vědy a výzkumu a akademické pracovníky připravujeme další z pravidelných informačních seminářů, na kterém představíme nabídku stipendií a projektů mezinárodní spolupráce Akademické informační agentury
a programů AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP.
Webinář  se  uskuteční 9. února v 10:00 přes platformu MS Teams. Pro účast na akci je potřebná registrace online nejpozději den před konáním akce. Bližší informace programu jsou zveřejněny v detailu události.

"MSCA Doctoral Networks and Twinning: Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability" – workshop pro vědecké pracovníky

Workshop je určen výzkumným pracovníkům ze všech oborů, kteří mají zájem se zapojit a rozvíjet program MSCA Doctoral Networks, a jejichž výzkum se týká pokročilých materiálů a procesů a umělé inteligence pro udržitelnost. Akci spolupořádají organizace Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), Bavorská výzkumná aliance (BAYFOR) a Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA).
Workshop proběhne 22.–23. března 2023 na Universität Regensburg v Řeznu (SRN). Zájemci se mají co nejdříve registrovat online. Bližší informace naleznete v pozvánce na workshop a v programu.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a v podobě souhrnného katalogu 
na stránkách AIA.

Francie, Barrande – pobyty pro studenty DSP 

Stipendia pro výzkumné pobyty studentů DSP ve Francii pod vedením francouzského školitele

 • stáže v délce 1 až 3 měsíce
 • doktorské studium pod dvojím vedením (cotutelle)

Bližší informace: stránka programu
Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz
Termín pro podání přihlášek: 12. únor 2023

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Stipendia pro studenty a vyučující všech veřejných VŠ v ČR. Přihlášky přijímá AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na e-podatelna@dzs.cz.

Polsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP
 • Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky
 • Letní kurzy polského jazyka a kultury pro studenty polonistiky, příp. oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu, a příp. pro akademické pracovníky (přednostně polonisty) v roce 2023

Termín pro podání přihlášek: 16. únor 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Slovensko – pobyty pro studenty a pedagogy

 • Studijní pobyty pro studenty MSP
 • Studijní pobyty pro studenty DSP
 • Přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky

Termín pro podání přihlášek: 17. únor 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku – BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia pro letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes stránky BTHA.
Termín pro podání přihlášek: 29. březen 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA; podrobně na stránkách BTHA

Gruzie – pobyty pro studenty a pedagogy

Dodatečné výběrové řízení ke stipendijním pobytům:

 • Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP
 • Přednáškové a výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy

Termín pro podání přihlášek: studenti – 30. březen 2023; pedagogové – průběžně
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Studium na Ukrajině

V listopadu 2022 vstoupila v platnost dohoda o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi ČR a Ukrajinou. Na základě ní budou uchazečům z ČR poskytována stipendia k absolvování celého VŠ studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na jedné z ukrajinských univerzit. Přihlášky přijímá MŠMT.
Termín pro podání přihlášek: 15. březen 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Stipendijní nabídky pro vybrané VŠ

Letní kurzy čínštiny pro učitele čínštiny v roce 2023

Dvou až čtyřtýdenní letní kurz čínštiny pro VŠ pedagogy z Univerzity Karlovy (1 místo), Masarykovy univerzity (1 místo) a Univerzity Palackého v Olomouci (2 místa). 
Přihlášky přijímá zahraniční oddělení rektorátu dané VŠ. Termín pro předložení přihlášek
na MŠMT: 15. březen 2023. POZOR: vysoká škola uchazečům obvykle stanoví pro podání přihlášek dřívější termín, tuto informaci je nutné získat od rektorátu VŠ. 
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Další programy

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin  

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin, přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů  - týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program.
Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna 2023, finance vyplácí ústav na akademický rok od října do června.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Stipendijní program tchajwanské vlády pro výzkum v odvětví polovodičů a vyspělých technologií

Tchajwanská vláda nově nabízí stipendia pro magisterské studenty a doktorandy s možností absolvovat celé studium v oblasti polovodičů na jedné z pěti prestižních tchajwanských univerzit, které nabízejí technologické know-how na světové úrovni. Aktuální informace k podmínkám tohoto stipendia sledujte ve vyhledávači stipendií AIA. V případě dotazů kontaktujte prof. RNDr. Tomáše Pitnera, Ph.D. (MUNI) na pitner@muni.cz.
Termín pro podání přihlášek: 15. únor 2023

Studium na University of Nebraska, USA - Robitschek Scholarship

University of Nebraska v Lincolnu nabízí talentovaným českým a slovenským studentům stipendia k dvousemestrálním pobytům, hrazeny jsou také cestovní náklady. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v ČR. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března.
Termín pro podání přihlášek: 1. března 2023
Bližší informace: web University of Nebraska

Stipendia pro asistenty výuky ČJ na školách v Sasku (SRN)

Nabídka je určena pro studenty/studentky s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice, zpravidla v oborech  germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Asistenti budou vypomáhat při výuce češtiny, nepovedou samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé učitelky/německého učitele. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.
Termín pro podání přihlášek: 31. březen 2023

Stipendia pro asistenty výuky ČJ na školách v Bavorsku (SRN)

Nabídka je určena pro studenty/studentky s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice, jedním ze studijních oborů by měl být německý jazyk. Pobyty se uskuteční v akademickém roce 2023/2024 v délce 5 nebo 10 měsíců, s nástupem v 1. nebo ve 2. pololetí. Asistenti budou vypomáhat při výuce češtiny v rozsahu 12 týdně. Nepovedou samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé učitelky/německého učitele. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.
Termín pro podání přihlášek: 30. duben 2023

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Konsorcium ENODISE: Soutěž pro studenty leteckého inženýrství

ENODISE, podpůrný projekt Karmanova ústavem dynamiky tekutin, vyhlašuje soutěž pro studenty MSP v oboru letecké inženýrství. Do soutěže se může zapojit 10 týmů o čtyřech až šesti členech. Bližší informace naleznete na stránkách projektu ENODISE. Registrace probíhá do 31. března 2023 zasláním potřebných údajů na enodise@h2020.eu. Termín pro dodání návrhů: 31. srpna 2024

Stipendijní pobyty v Mexiku pro lékařské obory

Mexická vládní organizace AMEXCID nabízí stipendia pro:

 • pobyty v délce do 24 měsíců pro lékařské obory
 • pobyty v délce do 36 měsíců pro dílčí lékařské specializace

Podrobné informace o stipendijní nabídce naleznete na stránkách organizace AMEXCID
a v jejich aktuální brožuře na rok 2023. Přihlášky se podávají online přes portál SIGCA. Přehled nabídky je zveřejněn ve vyhledávači stipendií AIA. Přednost mají uchazeči, kteří již pobývají v Mexiku.
Termín pro podání přihlášek: 30. březen 2023. Úspěšní uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni mezi 17. a 24. dubnem 2023.

Nabídky pro samoplátce

Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.