Aktuality v říjnu 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Akce

Infowebinář Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích – 10. října online

Infowebinář pro zájemce o stipendijní pobyty v Německu, Rakousku a Švýcarsku proběhne 10. října 2023 od 15:00 do 16:00 online přes MS Teams. Prezentovány budou nabídky v gesci Akademické informační agentury a programů AKTION a CEEPUS, se svými zkušenostmi z pobytů se podělí také bývalí stipendisté jako příklady dobré praxe. Webinář
je určen především pro studenty magisterských a doktorských studijních programů
a pracovníky zahraničních oddělení veřejných VŠ
. Pro účast je nutná registrace přes online formulář nejpozději do 8. října.

 Akce BTHA "Za studiem do Bavorska!" – 10. října online

Informační akce Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) pro zájemce
o stipendia ke studiu na bavorských vysokých školách a k účasti na letních školách v Bavorsku proběhne online 10. října 2023 od 16:00. Pro účast na akci není nutná registrace, stačí se připojit přes Zoom. Více informací naleznete v pozvánce na akci.

Virtuální veletrh evropských vysokých škol v Indii – EHEVF

Letošní ročník EHEVF (European Higher Education Virtual Fair) India proběhne23.–24. listopadu. Účast na online veletrhu je zdarma a nabízí unikátní možnost pro české vzdělávací instituce prezentovat se na indickém trhu. Velvyslanectví ČR v Dillí v rámci své účasti podpoří český vzdělávací systém jako celek. Registrační formulář pro vystavovatele je přístupný do 2. října do 12:00.

Trilaterální dialog: Německo, Česko, Polsko – Budoucnost mobility – Žitava 2. listopadu

Akce se uskuteční prezenčně na půdě Vysoké škole aplikovaných věd v Žitavě/Görlitz v Žitavě (SRN) 2. listopadu 2023, 11:00–16:00. 
Letošní 3. ročník je věnován tématu mobility. Bude se diskutovat o budoucích perspektivách s ohledem na infrastrukturu a mobilitu v regionu. Kromě hlavního projevu proběhne panelová diskuse s odborníky z Polska, České republiky a Německa, kteří představí své perspektivy a know-how, následovat bude zasedání světové kavárny, kde budete mít možnost individuálně pohovořit s odborníky. Akce bude simultánně tlumočena z němčiny do angličtiny. Pro účast je nutná registrace online do 26. října 2023. Bližší informace naleznete v pozvánce na akci (AJ & NJ). 

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, v průběhu října budou zveřejněny také v podobě souhrnného katalogu na stránkách AIA

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Gruzie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní kurzy

Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie nabízí stipendia k realizaci:
→ studijních pobytů pro studenty a BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců,
→ výzkumných a přednáškových pobytů pro VŠ pedagogy v délce do 1 měsíce,
→ letních kurzů v r. 2023 v délce do 1 měsíce.
Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 29. prosinec 2023. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

 

Německo – stipendia DAAD – umělecké obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru.Stipendia pro studenty a absolventy v délce 10-24 měsíců jsou určena k financování studijního pobytu v rámci MSP nebo absolvování celého studia MSP v uměleckých oborech. Termíny uzávěrek pro jednotlivé obory se liší:     scénické umění – 2. listopad 2023
     
výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film – 30. listopad 2023
Stipendia pro VŠ pedagogy
jsou určena pro pracovní pobyty v oblasti umění a architektury v délce 1-3 měsíců, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.
Přehled nabídek DAAD pro umělecké obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD

Německo – stipendia DAAD – všechny vědní obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru.Stipendia pro studenty a absolventy umožňují buďto absolvování celého studia v MSP
(10-24 měsíců), realizaci doktorátu pod dvojím vedením nebo uskutečnit studijní a výzkumné pobyty:
    magisterské studium pro všechny vědní obory 
    krátké výzkumné pobyty pro studenty DSP a postdoktorandy: 1-6 měsíců 
    roční výzkumné pobyty pro studenty DSP: 7-12 měsíců 
    cotutelle/doktorát pod dvojím vedením 
Stipendia pro VŠ pedagogy a vědecké pracovníky jsou poskytována k realizaci výzkumných pobytů v délce 1-3 měsíců.
Přehled nabídek DAAD pro všechny vědní obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

Německo – stipendia DAAD – Alumni
DAAD umožňuje bývalým stipendistům získat stipendium opětovně, pokud jejich pobyt
se stipendiem DAAD byl delší než 6 měsíců. Bližší informace naleznete v detailu stipendijní nabídky nová pozvání pro bývalé stipendisty na stránkách DAAD a v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

Německo – stipendia BTHA – postgraduální pobyty v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura –  BTHA nabízí stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.
Žádosti o stipendium přijímá BTHA přes online portál StipSys. Termín pro podání žádostí: 1. prosinec 2023.
Stručný přehled informací ke stipendiu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA.Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí studentům MSP a DSP a akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendia pro studenty MSP a DSP jsou u žádostí podaných v roce 2023
ve výši 1150 eur měsíčně, pro žádosti podané v roce 2024 platí navýšení stipendia na 1250 eur měsíčně. Akademičtí pracovníci dostávají stipendium ve výši 1250 eur měsíčně.
Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.
Termín pro podání žádostí pro jednotlivé druhy pobytů se liší:
pobyty studentů a akademiků v délce 1-3 měsíce – 31. říjen 2023 pro pobyty v LS 2024; 15. březen 2024 pro pobyty v ZS 2024/2025
pobyty akademiků v délce do 1 měsíce – 30. listopad 2023; 15. březen 2024

Švýcarsko – Swiss Government Excellence Scholarships – stipendijní pobyty v rámci postgraduálního studia

Vláda Švýcarské konfederace nabízí výjimečným studentům a absolventům prestižní stipendia pro postgraduální pobyty na veřejných vysokých školách ve Švýcarsku. Stipendia jsou určena pro:
→ studenty DSP a postdoktorandy ve všech vědních oborech (2 místa pro ČR)
→ studenty konzervatoří a vysokých škol všech uměleckých směrů (bez stanovené kvóty)

Přehled informací o stipendijní nabídce naleznete od ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA a na stránkách švýcarské vlády. POZOR: podklady pro podání žádosti o stipendium (Application Package) nejsou zveřejněny online. Je třeba, aby si zájemce nejdříve ověřil na stránkách švýcarské vlády, zda splňuje formální kritéria pro uchazeče a následně kontaktoval AIA (aia@dzs.cz) s požadavkem o poskytnutí podkladů. Žádosti včetně  příloh se podávají v tištěné podobě ve dvou sadách na adrese AIA – poštou nebo osobním doručením na podatelnu.
Termín pro podání žádostí: 16. listopad 2023

Egypt – studijní pobyty pro studenty DSP, pedagogy a vědce

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním pobytům v Egyptě pro: studenty DSP v délce do 10 měsíců a pro VŠ učitele a vědce v délce
1 až 5 měsíců. Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA.
Termín pro podání přihlášek je 8. prosinec 2023

Maďarsko – studijní a výzkumné pobyty pro studenty & pedagogy, letní školy

Maďarská organizace Tempus Public Foundation nabízí semestrální pobyty pro studenty, výzkumné pobyty pro pedagogy VŠ a letní jazykové kurzy v roce 2024. Detaily nabídek
s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA.
Termín pro podání žádostí: 4. prosinec 2023

Stipendijní nabídka pro konkrétní VŠ

I letos jsou stipendia na některé z pobytů nabízených k realizaci v akademickém roce 2024/2025 přidělena na základě kvót. Jakých zemí a kterých VŠ se kvóty týkají, zjistíte
z rozpisu. Rozpis kvót ukazuje stipendijní místa přidělená vybraným univerzitám, o tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z dané VŠ.

Egypt – studijní pobyty pro studenty arabštiny z Univerzity Karlovy & Západočeské univerzity v Plzni

Stipendijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce do 5 měsícůStipendijní místa jsou dostupná v rámci rozpisu kvót pouze uchazečům uvedených VŠ.
Přihlášky přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Bližší informace naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.
Uzávěrka přihlášek ze strany MŠMT je 8. prosince. Vzhledem k tomu, že VŠ provádí před tímto datem předvýběr uchazečů, o termínu podávání přihlášek je proto třeba se předem informovat na rektorátu dané VŠ.

Peru – studijní a výzkumné pobyty v oboru agrolesnictví pro studenty České zemědělské univerzity

Universidad Nacional de Ucayali nabízí stipendia pro studenty MSP a DSP České zemědělské univerzity v Praze v oboru lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agrolesnictví. Stipendia je možné využít ke studijním a výzkumným pobytům v délce 3 až 9 měsíců na Universidad Nacional de Ucayali.
Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA, naskenovanou žádost včetně příloh zašlete emailem
na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání přihlášek: 10. listopadu 2023

Další programy

USA: Stipendia Fulbrightovy komise

Fulbrightova komise každoročně nabízí zájemcům z ČR celé spektrum stipendijních nabídek k financování pobytů na VŠ a dalších institucích v USA. Přehledy relevantních stipendijních nabídek jsou k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace naleznete na stránkách Fulbrightovy komise. obrátit se můžete také na Poradenské centrum Fulbrightovy komise. Přihlášky se podávají online přes stránky Fulbrightovy komise.

Nenechte si ujít blížící se termíny:

  • Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí či komunit. Stipendium je možné využít ke 3 až 10-timěsíčním výzkumným a přednáškovým pobytům ve všech oborech, kromě klinické medicíny. Termín pro podání přihlášek: 1. listopad 2023
  • Fulbrightovo Stipendium pro vědce a přednášející ke 3 až 10-timěsíčním výzkumným a přednáškovým pobytům. O stipendium se mohou ucházet akademičtí a vědečtí pracovníci ze všech oborů, kromě klinické medicíny. Termín pro podání přihlášek: 1. listopad 2023

Vzdělávací a výzkumné pobyty ve výzkumné laboratoři Správy národních archivů
a záznamů USA

Fulbrightova komise nabízí stipendium NARA Heritage Science Award pro 5–12-timěsíční vzdělávací a výzkumné pobyty zejména v oblasti archivnictví, restaurátorství a konzervace ve výzkumné laboratoři americké Správy národních archivů a záznamů (NARA) – Heritage Science Research and Testing Lab, College Park, MD. O stipendium se mohou ucházet výzkumníci s ukončeným MSP, studenti DSP, upřednostňováni jsou uchazeči s ukončeným DSP.
Přihlášky se podávají online přes stránky Fulbrightovy komise.
Podrobné informace o stipendiu naleznete na webu programu Fulbright. S dotazy můžete kontaktovat fulbrightnationalarchives@iie.org.
Termín pro podání přihlášek: 15. říjen 2023

Studijní program Islandština jako druhý jazyk

Studenti z České republiky se mohou ucházet o stipendium islandského Ministerstva školství, vědy a kultury, který financuje bakalářský studijní program Islandština jako cizí jazyk na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Stipendia jsou nabízena studentům moderní islandštiny
od 2. ročníku VŠ studia. Bližší informace naleznete v přehledu na stránkách AIA 
na stránkách programu. Termín pro podání přihlášek: 1. prosinec 2023

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Slovensko – Národní stipendijní program

Národní stipendijní program Slovenské republiky (NSPSR) nabízí stipendia pro VŠ studenty MSP a DSP, akademické, vědecké a umělecké pracovníky. Délka pobytu pro studenty MSP je
1–2 semestry, pro studenty DSP a postdoktorandy 1–10 měsíců. Další informace naleznete v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA a na stránkách NSPSR. Žádosti se podávají online.
Termín pro podání žádostí pro pobyty od letního semestru 2024: 31. říjen 2023 do 16:00

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum
na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI
na akademický rok od října do června.

Výzkumné stáže v Evropské jižní observatoři v Německu a v Chile

Evropská jižní observatoř (ESO), špičková mezinárodní astronomické organizace ESO, jejíž členem je i ČR, nabízí program výzkumných stáží pro doktorandy v oborech astronomie a astrofyzika. Stáže v délce od 6 měsíců do 2 let jsou realizovány v hlavním sídle ESO v německém Garchingu nebo v chilském Santiagu. Podrobné informace naleznete na stránkách ESO. Termín pro podání přihlášek pro stáže začínající mezi březnem a srpnem 2024: 30. října 2023

Nepromeškejte také zajímavé semináře a kolokvia ESO, přehled akcí naleznete na stránkách ESO.

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN  placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 6. listopad 2023 do 12:00 & 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem

Absolventské programy: 
ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 19. leden 2024, 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
QUEST/ Experienced Projects Graduates pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. 2. pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. 6. pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1. prosinec pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. 5. a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3 - 12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.
Další informace: na stránkách EDUFI
Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu

Lektoři českého jazyka a literatury v Polsko & Maďarsko

MŠMT ČR ve spolupráci s DZS vypisuje výběrové řízení na obsazení míst lektorů českého jazyka a literatury na lektorátech na VŠ v  Polsku – Uniwersytet Ślaşki, Katovice a v Maďarsku Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapešť, s působením od února 2024.
Další informace včetně požadavků na kandidáty naleznete v přehledech pro jednotlivé destinace: BudapešťKatovice. Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení do jednotlivých destinací a požadavcích kladených na uchazeče najdete na stránkách DZS.
Termín pro podání přihlášek: 5. říjen 2023

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

10. 10. – akce – Infowebinář Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích, registrace do 8. 10.

10. 10. – akce – BTHA "Za studiem do Bavorska!" online, bez registrace

15. 10. – uzávěrka žádostí o stipendia – USA, Fulbrightova komise – Laboratoř Správy národních archivů a záznamů USA

30. 10. – uzávěrka přihlášek – ESO – stáže pro studenty DSP v Německu a v Chile

31. 10. – uzávěrka žádostí o stipendia – AKTION, Rakousko – studenti MSP a DSP & akademici pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce

02. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP scénické umění

06. 11. – uzávěrka přihlášek –  CERN, Švýcarsko – stáže pro studenty

10. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – PERUagrolesnictví – studenti MSP, DSP z ČZU

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP studium pro všechny vědní obory

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP & postdok. – krátké výzkumné pobyty

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP roční výzkumné pobyty

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP cotutelle/doktorát pod dvojím vedením 

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – VŠ pedagogové v oblasti umění a architektury

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – VŠ pedagogové a vědci ve všech vědních oborech

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – nová pozvání pro bývalé stipendisty

16. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – Švýcarsko, Swiss Government Excellence Scholarships – postgraduální studijní pobyty

30. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film

30. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – AKTION, Rakousko – akademici k pobytům do 1 měsíce

01. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – BTHA, Bavorsko – studenti MSP & DSP

01. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – ISLAND – Studijní program Islandština jako druhý jazyk

04. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Maďarsko – studenti & pedagogové

08. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Egypt  studenti DSP, pedagogové a vědci

08. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Egypt  studijní pobyty pro studenty arabštiny z UK & ZČU v Plzni

bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Gruzie – krátké přednáškové a výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy

bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin