Aktuality v listopadu 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Akce

Infowebinář pro zájemce o program Barrande

Stipendijní program Barrande zaměřený na podporu výměn doktorandů z České republiky a Francie bude pokračovat i v roce 2024. Partneři programu pořádají webinář pro studenty v doktorském studiu nebo na konci magisterského studia. Webinář zodpoví dotazy zájemců a poskytne doporučení pro sepsání kvalitní žádosti. Pro zájemce z českých VŠ se webinář uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 11:00, pro účast na webináři je nutná registrace online.

Mezinárodní konference CZEDUCON 21.  23. listopadu v Brně

Konference je věnovaná tématu internacionalizace vyššího vzdělávání, součástí programu bude cyklus besed, debat a workshopů. Bližší informace o letošním ročníku konference naleznete na oficiálním webu CZEDUCON.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. K dispozici je také souhrnný katalog stipendijních nabídek na akademický na stránkách AIA

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích na základě mezinárodních smluv

10. října uspořádaly AIA a programy AKTION a CEEPUS společný infowebinář o stipendijních nabídkách pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro zájemce jsou nyní k dispozici
ke stažení materiály vytvořené při příležitosti webináře, rozšířená prezentace
a infobrožura.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Navýšení stipendií hrazených ze strany České republiky

MŠMT informovalo, že s platností od 1. října 2023 byly navýšeny sazby stipendií, které dle bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci ve vzdělávání hradí MŠMT ČR. Navýšení se týká stipendijních pobytů v Albánii, Číně, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, sazby jsou pro uvedené země jednotné: pro studenty v BSP a MSP 12 000 Kč měsíčně, pro studenty DSP a pro akademické pracovníky 13 000 Kč měsíčně.

Gruzie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní kurzy

Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie nabízí stipendia k realizaci:
→ studijních pobytů pro studenty a BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců,
→ výzkumných a přednáškových pobytů pro VŠ pedagogy v délce do 1 měsíce,
→ letních kurzů v r. 2023 v délce do 1 měsíce.
Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 29. prosinec 2023. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Maďarsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní kurzy

MŠMT ČR nabízí stipendia pro realizaci studijních pobytů:
→ pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců
→ pro studenty DSP v délce do 9 měsíců

Tempus Public Foundation poskytuje stipendia pro:
→ výzkumné pobyty VŠ pedagogů v délce 1–2 týdny nebo v délce 1–3 měsíce,
→ účast na letních kurzech maďarštiny v roce 2024 pro VŠ studenty a pedagogy.
Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 4. prosinec 2023 do 12:00.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Německo – stipendia DAAD – umělecké obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru.
Stipendia pro studenty a absolventy v délce 10-24 měsíců jsou určena k financování studijního pobytu v rámci MSP nebo absolvování celého studia MSP v uměleckých oborech. Aktuálně je možné žádat o stipendia pro studenty v oborech: výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film, termín pro podání žádostí: 30. listopad 2023.
VŠ pedagogové se mohou ucházet o stipendia pro pracovní pobyty v oblasti umění a architektury v délce 1-3 měsíců, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.
Přehled nabídek DAAD pro umělecké obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD

Německo – stipendia DAAD – všechny vědní obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia pro studenty a absolventy umožňují buďto absolvování celého studia v MSP
(10-24 měsíců), realizaci doktorátu pod dvojím vedením nebo uskutečnit studijní a výzkumné pobyty:
    magisterské studium pro všechny vědní obory 
    krátké výzkumné pobyty pro studenty DSP a postdoktorandy: 1-6 měsíců 
    roční výzkumné pobyty pro studenty DSP: 7-12 měsíců 
    cotutelle/doktorát pod dvojím vedením 
Stipendia pro VŠ pedagogy a vědecké pracovníky jsou poskytována 
k realizaci výzkumných pobytů v délce 1-3 měsíců.
Přehled nabídek DAAD pro všechny vědní obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

Německo – stipendia DAAD – Alumni
DAAD umožňuje bývalým stipendistům získat stipendium opětovně, pokud jejich pobyt
se stipendiem DAAD byl delší než 6 měsíců. Bližší informace naleznete v detailu stipendijní nabídky nová pozvání pro bývalé stipendisty na stránkách DAAD a v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

Německo – stipendia BTHA – postgraduální pobyty v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura – BTHA nabízí stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Žádosti o stipendium přijímá BTHA přes online portál StipSys. Termín pro podání žádostí: 1. prosinec 2023.
Stručný přehled informací ke stipendiu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA.

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendium pro akademické pracovníky je ve výši 1250 eur měsíčně.
Termín pro podání žádostí pro pobyty akademiků v délce do 1 měsíce – 30. listopad 2023; 15. březen 2024
Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.

Švýcarsko – Swiss Government Excellence Scholarships – stipendijní pobyty v rámci postgraduálního studia

Vláda Švýcarské konfederace nabízí výjimečným studentům a absolventům prestižní stipendia pro postgraduální pobyty na veřejných vysokých školách ve Švýcarsku. Stipendia jsou určena pro:
→ studenty DSP a postdoktorandy ve všech vědních oborech (2 místa pro ČR)
→ studenty konzervatoří a vysokých škol všech uměleckých směrů (bez stanovené kvóty)

Přehled informací o stipendijní nabídce naleznete od ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA a na stránkách švýcarské vlády. POZOR: podklady pro podání žádosti o stipendium (Application Package) nejsou zveřejněny online. Je třeba, aby si zájemce nejdříve ověřil 
na stránkách švýcarské vlády, zda splňuje formální kritéria pro uchazeče a následně kontaktoval AIA (aia@dzs.cz) s požadavkem o poskytnutí podkladů. Žádosti včetně  příloh se podávají v tištěné podobě ve dvou sadách na adrese AIA – poštou nebo osobním doručením na podatelnu. Termín pro podání žádostí: 16. listopad 2023

Egypt – studijní pobyty pro studenty DSP, pedagogy a vědce

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním pobytům v Egyptě pro: studenty DSP v délce do 10 měsíců a pro VŠ učitele a vědce v délce
1–5 měsíců. Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA. Termín pro podání přihlášek je 
8. prosinec 2023

Čína – studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, ne-sinologické obory

MŠMT ČR nabízí stipendia pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro jiné než sinologické obory. Studijní pobyty je možné uskutečnit v délce 5–10 měsíců. Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 15. prosinec 2023 do 12:00.

Stipendijní nabídka pro konkrétní VŠ

Část nabídky v rámci stipendijního programu MŠMT je určena pouze pro uchazeče
z vybraných veřejných VŠ. Daným VŠ je v rámci rozpisu kvót předem přidělen určitý počet stipendijních míst pro jejich studenty nebo pedagogy. Aktuální informace naleznete v Rozpisu kvót na akademický rok 2024/2025.

Egypt – studijní pobyty pro studenty arabštiny z Univerzity Karlovy & Západočeské univerzity v Plzni

Stipendijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce do 5 měsícůStipendijní místa jsou dostupná v rámci rozpisu kvót pouze uchazečům uvedených VŠ.
Přihlášky přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Bližší informace naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.
Uzávěrka přihlášek ze strany MŠMT je 8. prosince. Vzhledem k tomu, že VŠ provádí před tímto datem předvýběr uchazečů, o termínu podávání přihlášek je proto třeba se předem informovat na rektorátu dané VŠ.

Peru – studijní a výzkumné pobyty v oboru agrolesnictví pro studenty České zemědělské univerzity

Universidad Nacional de Ucayali nabízí stipendia pro studenty MSP a DSP České zemědělské univerzity v Praze v oboru lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agrolesnictví. Stipendia je možné využít ke studijním a výzkumným pobytům v délce 3 až 9 měsíců na Universidad Nacional de Ucayali.
Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA, naskenovanou žádost včetně příloh zašlete emailem
na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání přihlášek: 10. listopad 2023

Čína – studijní pobyty v oboru sinologie pro studenty Univerzita Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého 

MŠMT ČR nabízí stipendia pro studenty vybraných VŠ v rámci BSP, MSP, DSP v oboru sinologie. Přihlášky přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ.
Uzávěrka přihlášek ze strany MŠMT je 29. prosince 2023. Vzhledem k tomu, že VŠ provádí před tímto datem předvýběr uchazečů, o termínu podávání přihlášek je proto třeba se předem informovat na rektorátu dané VŠ. Další informace naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Další programy

Studium v Japonsku  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Japonský institut GRIPS sídlící v Tokiu nabízí stipendia pro studium v rámci MSP v délce 1 až 2 roky a DSP v délce 3 nebo 5 let. Žádosti přijímá GRIPS a další japonské instituce.
Termíny pro podání žádostí jsou pro MSP 24. listopad 2023 (17:00 JST), pro DSP 10. leden 2024 (17:00 JST) a pro Public Finance Program 15. únor 2024 (17:00 JST). Stručný přehled informací o stipendijním programu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace získáte na stránkách institutu GRIPS.

Studijní program Islandština jako druhý jazyk

Studenti z České republiky se mohou ucházet o stipendium islandského Ministerstva školství, vědy a kultury, který financuje bakalářský studijní program Islandština jako cizí jazyk na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Stipendia jsou nabízena studentům moderní islandštiny
od 2. ročníku VŠ studia. Bližší informace naleznete v přehledu na stránkách AIA 
na stránkách programu. Termín pro podání přihlášek: 1. prosinec 2023

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí:  srpen–listopad & leden–červen. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum
na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN  placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 6. listopad 2023 do 12:00
& 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem

Absolventské programy: 
ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 19. leden 2024, 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
QUEST/ Experienced Projects Graduates pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. 2. pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. 6. pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1. prosinec pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. 5. a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3 - 12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.
Další informace: na stránkách EDUFI
Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu

Lektor/ka českého jazyka a literatury v Polsku

MŠMT ČR ve spolupráci s DZS vypsalo výběrové řízení na pozici lektora/lektorky českého jazyka a literatury na lektorátu na Slezské univerzitě v Katovicích s působením od února 2024. Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení a požadavcích kladených na uchazeče najdete na stránkách DZS. Termín pro podání přihlášek: 15. listopad 2023.

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

06. 11. – uzávěrka přihlášek –  CERN, Švýcarsko – stáže pro studenty

10. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – PERUagrolesnictví – studenti ČZU v rámci MSP & DSP

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP studium pro všechny vědní obory

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP & postdok. – krátké výzkumné pobyty

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP roční výzkumné pobyty

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP cotutelle/doktorát pod dvojím vedením 

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – VŠ ped. v oblasti umění a architektury

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – VŠ ped. a vědci ve všech vědních oborech

15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – nová pozvání pro bývalé stipendisty

16. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – Švýcarsko, Swiss Government Excellence Scholarships – postgraduální studijní pobyty

30. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film

30. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – AKTION, Rakousko – akademici, pobyty do 1 měsíce

01. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – BTHA, Bavorsko – studenti MSP & DSP

01. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – ISLAND – Studijní program Islandština jako druhý jazyk

04. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Maďarsko – studenti & ped.

08. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Egypt  studenti DSP, ped. a vědci

08. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Egypt  studenti arabštiny z UK & ZČU v Plzni

29. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Gruzie studenti BSP, MSP a DSP & VŠ ped., LK

29. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia pro VŠ – Čína  sinologie, studenti z UK, MUNI, UPOL

29. 12. – uzávěrka žádostí o stipendia – Čína  studenti ne-sinologických oborů

bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže na VKI