ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Webinář pro žadatele o Krátkodobé projekty mobilit Erasmus+ školní vzdělávání – Výzva 2023 – propojení s eTwinning

Dům zahraniční spolupráce pořádá webinář pro zájemce o Krátkodobé projekty mobilit Erasmus+ (KA122) v sektoru školního vzdělávání – Výzva 2023 zaměřený na propojení tohoto typu projektů s projekty eTwinning.

Pokud jste mateřská, základní, nebo střední škola poskytující všeobecné vzdělávání (gymnaziální obor), můžete si podat žádost o krátkodobý projekt v rámci projektů Klíčové akce 1 (KA1). Tyto projekty jsou vhodné i pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Podrobný seznam oprávněných institucí najdete zde.

S novým programovým obdobím je možné požádat o nový typ krátkodobých projektů, které usnadňují zapojení i méně zkušeným školám. O tento typ projektu lze žádat pomocí zjednodušeného formuláře.

Možností těchto projektů:

  • Výjezdy jsou pro zaměstnance i žáky školy.
  • Žáci se můžou zúčastnit skupinových i individuálních výjezdů – krátkodobých i dlouhodobých.
  • Zaměstnanci školy se nadále můžou zúčastnit kurzů a školení, stínování a výukových pobytů na partnerských školách.
  • Hostující aktivity – vaše škola si v rámci projektu může k sobě pozvat zahraničního odborníka nebo studenta učitelství.

Další novinky a důležité informace Vám představíme na webináři, který se bude konat online v úterý 14. 2. 2023 od 14:00 do 16:00.

Na webinář se registrujte níže na stránce, na kontaktní e-mail uvedený při registraci vám bude nejpozději v den konání webináře zaslán odkaz k připojení.

Součástí tohoto webináře bude diskuse na téma propojení projektů Erasmus+ s platformou eTwinning. Těšit se můžete na představení příkladů této spolupráce. Prostor bude i na vaše dotazy.

Kontaktní osoba pro tento webinář je Tina Skočilová (tina.skocilova@dzs.cz).