ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Informační kampaň k předkládání žádostí KA2 - Partnerství pro spolupráci

Erasmus+

V rámci informační kampaně výzvy 2024 k předkládání žádostí v programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci v sektoru školního vzdělávání pro vás plánujeme následující akce. Akce se týkají vždy obou typů projektů, tedy Kooperativních partnerství (KA220-SCH) i Partnerství malého rozsahu (KA210-SCH).

Jsou určeny organizacím působícím v sektoru formálního školního vzdělávání (školám i dalším organizacím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání), které mají zájem o mezinárodní spolupráci s organizacemi v Evropě.

Termíny akcí:
(obsah semináře i webináře je totožný, vyberte si termín/formát, který Vám více vyhovuje)

  • 11. 1. 2024 - webinář k podání žádosti KA210-SCH a KA220-SCH – více informací ZDE
  • 16. 1. 2024 - seminář k podání žádosti KA210-SCH a KA220-SCH – více informací ZDE

Následně pak budou probíhat skupinové on-line konzultační hodiny, na kterých bude možné konzultovat Vaše konkrétní dotazy týkající se žádostí obou typů projektů:

Registrace/odkazy na jednotlivé akce budou průběžně doplňovány.

Těšíme se na setkání.