ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Online konzultační hodiny pro žadatele o Partnerství pro spolupráci (KA2)

Erasmus+

Zveme Vás na on-line konzultační hodiny k předkládání žádostí ve výzvě 2024 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2 - Partnerství pro spolupráci v sektoru školního vzdělávání.

Konzultace jsou určeny organizacím, které plánují podat žádost o projekt s dopadem do oblasti formálního školního vzdělávání (tedy s dopadem na MŠ, ZŠ a SŠ).

Na konzultačních hodinách se budeme věnovat vašim dotazům týkajícím se obou typů projektů, tedy "Kooperativních partnerství" (KA220-SCH) i "Partnerství malého rozsahu" (KA210-SCH).

Konzultace proběhnou 29. února 2024 od 13:00 do 15:00 v prostředí Microsoft Teams.

Registrace na konzultace není nutná, připojit se můžete přímo přes tento odkaz. Připojit se můžete kdykoliv v průběhu konzultačních hodin, nepřipojujte se prosím dříve.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail daniela.didunyk@dzs.cz.

Těšíme se na online setkání.