ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Informační kampaň k předkládání žádostí KA1 – Projekty mobility osob

Erasmus+

V rámci informační kampaně výzvy 2022 k předkládání žádostí v programu Erasmus+, Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob v sektoru školního vzdělávání pro vás plánujeme následující akce.

Ty jsou určeny mateřským, základním nebo středním školám poskytujícím všeobecné vzdělávání (gymnaziální obor), které mají zájem o zahraniční výjezdy pro své žáky a učitele.

Termíny akcí:

  • 12. 1. 2022 – KA122 (Krátkodobé projekty mobilit) – základní informace + vyplňování žádosti o grant - registrace ZDE.
  • 26. 1. 2022 – KA122 (Krátkodobé projekty mobilit) – zaměřeno na malotřídky - registrace ZDE.
  • 31. 1. 2022 – online konzultace KA122 (Krátkodobé projekty mobilit)
  • 1. 2. 2022 – Webinář pro eTwinnery – inspirace k propojení projektů eTwinning a Erasmus+ - registrace ZDE.
  • 3. 2. 2022 – KA121 (Akreditované projekty mobilit) – základní informace + vyplňování žádosti o grant
  • 7. 2. 2022 – KA122 (Krátkodobé projekty mobilit) – základní informace + vyplňování žádosti o grant
  • 9. 2. 2022 – online konzultace KA121 (Akreditované projekty mobilit)
  • 15. 2. 2022 – online konzultace KA121 (Akreditované projekty mobilit)
  • 17. 2. 2022 – online konzultace KA122 (Krátkodobé projekty mobilit)
  • 21. 2. 2022 – online konzultace KA122 (Krátkodobé projekty mobilit)

Registrace na jednotlivé akce bude průběžně spouštěna.

Těšíme se na setkání.