ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Webinář pro žadatele o Krátkodobé projekty Erasmus+ školní vzdělávání – Výzva 2022 – propojení s eTwinning

Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje Výzvu 2022 k podávání žádostí o Krátkodobé projekty mobilit v rámci KA1 ve školním vzdělávání.

Pokud jste mateřská, základní, nebo střední škola poskytující všeobecné vzdělávání (gymnaziální obor), můžete si podat žádost o krátkodobý projekt mobilit v rámci projektů KA1. Tyto projekty jsou vhodné i pro organizace, které mají jen malé nebo žádné zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Podrobný seznam oprávněných institucí najdete zde.

S novým programovým obdobím je možné požádat o nový typ krátkodobých projektů, které usnadňují zapojení i méně zkušeným školám. O tento typ projektu lze žádat pomocí zjednodušeného formuláře.

 Možnosti těchto projektů: 

  • Výjezdy jsou pro zaměstnance i žáky školy. 
  • Žáci se můžou zúčastnit skupinových i individuálních výjezdů – krátkodobých i dlouhodobých.
  • Zaměstnanci školy se nadále můžou zúčastnit kurzů a školení, stínování a výukových pobytů na partnerských školách.
  • Hostující aktivity – vaše škola si v rámci projektu může k sobě pozvat zahraničního odborníka nebo studenta učitelství.

Termín pro podání těchto žádostí je 23. 2. 2022.

Další novinky a důležité informace Vám představíme na nadcházejícím webináři, který se bude konat online v úterý 1. 2. 2022 od 17:00 do 19:00 - registrujte se prosím na odkazu níže.

Součástí tohoto webináře bude diskuse na téma propojení projektů Erasmus+ s platformou eTwinning. Těšit se můžete na představení příkladu této spolupráce z praxe. Prostor bude i na vaše dotazy.

Těšíme se na online setkání.