Rozšiřující setkání zástupců VŠ - UNIV3, Center vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání

Erasmus+

Srdečně Vás zveme na Rozšiřující seminář pro zástupce VŠ - UNIV3, Center vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání.

Během společného setkání:

připomeneme:

           - rámcové podmínky programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých 

          - typy mezinárodních vzdělávacích aktivit

           - možnosti financování rozvoje vaší organizace

rozšíříme o konkrétní návody:

          - jak porozumět projektové logice

          - jak sestavit projekt a vyplnit úspěšně žádost

předáme rady od hodnotitelů a zároveň se budeme moci společně inspirovat a seznámit s dalšími zajímavými organizacemi v rámci vaší působnosti.

Registrace je otevřena do 25. listopadu 2022.