Pedagogické akademie Erasmus+: Informační seminář k výzvě 2021

Erasmus+

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) pořádá online informační seminář k nové výzvě Pedagogické akademie Erasmus+. Tato aktivita patří mezi tzv. centralizované aktivity programu Erasmus+, které spravuje přímo EACEA v Bruselu.

Rozvoj Pedagogických akademií Erasmus+ má za cíl zvýšit přitažlivost učitelského povolání a zajistit vysoce kvalitní počáteční vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol. Akademie by měly posílit evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů tím, že vytvoří partnerství pro poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy učitelů na vnitrostátní i evropské úrovni. Jejich cílem je také zajistit užší spolupráci a trvalá partnerství mezi poskytovateli počátečního vzdělávání a poskytovateli dalšího profesního rozvoje učitelů.

Na akci není potřeba se registrovat.

Více informací na webu Evropské komise.