Partnerství pro inovace –⁠ Výhledové projekty: infowebinář k výzvě 2022

Erasmus+

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) pořádá online informační webinář k výzvě Výhledové projekty spadající pod Partnerství pro inovace (KA2).

Cílem této akce bude podpora inovací, tvořivosti a zapojení, jakož i sociálního podnikání v různých oblastech vzdělávání a odborné přípravy, v rámci odvětví nebo napříč odvětvími a obory. Výhledové projekty jsou rozsáhlé projekty, jejichž cílem je identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy (politiky), které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy. Budou podporovat na budoucnost orientované myšlenky odpovídající klíčovým evropským prioritám, které mají potenciál začlenit se do běžné praxe a přispět ke zlepšení systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, jakož i zajistit významný inovativní účinek, pokud jde o metody a postupy pro všechny typy prostředí pro učení a aktivní zapojení ve prospěch sociální soudržnosti v Evropě.

  • Skupina 1: Průřezové priority
  • Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava
  • Skupina 3: Vzdělávání dospělých

Více se dočtete v příručce k programu. Tyto aktivity patří mezi tzv. centralizované aktivity programu Erasmus+, které spravuje přímo EACEA v Bruselu. Více informací se dočtete na webové stránce události.

Erasmus+ Forward-Looking Projects 2022